Złoża biosorpcyjne w technologii uzdatniania wody

Środowisko

W artykule przedstawiono informacje dotyczące mechanizmw działania i możliwości zastosowania złż biosorpcyjnych w technologii uzdatniania wody. Złoża biosorpcyjne to sorbenty zasiedlone...

16.11.2009