Polska trzecim na świecie emitentem gazów

Środowisko

Polska znalazła się na trzecim miejscu wśród światowych winowajców emisji gazów wynika z najnowszych badań amerykańskiego Climate Accountability Institute. Za zmianę klimatu winę ponosi zdaniem...

03.12.2013

Natura 2000 - jak się to robi w innych krajach

Środowisko

Idea sieci Natura 2000 jest wprowadzana w Unii Europejskiej od roku 1992. Jej głównym celem jest powstrzymanie wymierania gatunków zwierząt i roślin oraz zaniku ważnych siedlisk przyrodniczych oraz...

03.12.2013

UNESCO nagrodziło Lasy Państwo

Środowisko

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe odebrało nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony przyrody - 2013 UNESCO Sultan Qaboos Prize for Environment Preservation. Uroczystość wręczenia...

03.12.2013

Kto rozstrzygnie o odszkodowaniu za zalany grunt?

Środowisko

Przyczyna i charakter zalania ma bezpośredni wpływ na to, jaki podmiot zadecyduje o wysokości odszkodowania. Prawo wodne, jako wiodący wskazuje tryb administracyjny. W wyjątkowych sytuacjach można go...

03.12.2013

Unieważniono przetarg na wywóz odpadów w Poznaniu

Środowisko

Związek międzygminny, odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów w Poznaniu i okolicznych gminach, unieważnił przetarg w 6 z 22 sektorów. Firma, która wygrała postępowanie nie spełniła określonych w...

03.12.2013

Prezes JSW: bogatym krajom nie chodzi tylko o ekologię

Środowisko

Kraje bogate mają technologię atomową lub związaną z wiatrakami czy fotoogniwami. I jeśli mocno pod hasłem ekologii stawia się warunek przemodelowania systemu energetycznego, nie dając na to...

02.12.2013