W sobotę akcja WWF "Godzina dla Ziemi"

Środowisko

W sobotę o godz. 20.30 odbędzie się globalna akcja ekologiczna WWF Godzina dla Ziemi, podczas której zgasną iluminacje i oświetlenia słynnych budowli na całym świecie. W Warszawie będą to m.in. Pałac...

23.03.2018

Czy opis taksacyjny lasu jest informacją publiczną?

Środowisko

Opis taksacyjny lasu to część danych inwentaryzacyjnych planu urządzenia lasu obejmujący charakterystykę lasów i gruntów. Zatem dane te udostępnia się w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o...

22.03.2018

W maju nowy raport o smogu w Polsce

Środowisko

Najwyższa Izba Kontroli wraz Europejskim Trybunałem Obrachunkowym przeprowadziły kontrolę jakości powietrza w 15 krajach UE, w maju ma zostać opublikowany raport dot. Polski.

22.03.2018

ME: nie demonizujemy tego, że zwijamy się w udziale OZE

Środowisko

Nie demonizujmy tego, że się zwijamy w udziale odnawialnych źródeł energii - ocenił wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. W grudniu GUS podał, że udział OZE w końcowym zużyciu energii w 2016 r....

22.03.2018

Rząd za utworzeniem Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

Środowisko

Zadaniem Funduszu będzie finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportu opartego na paliwach alternatywnych. Projekt nowelizacji zakłada także wprowadzenie opłaty...

21.03.2018

Wrocławianie posadzą około 200 drzew

Środowisko

Około 200 drzew posadzą na wiosnę wrocławianie w ramach projektu WROśnij we WROcław. Drzewa będą tworzyć Park Młodego Wrocławianina. Inicjatywa ma łączyć troskę o środowisko z umacnianiem więzi...

21.03.2018

Na jednego Polaka przypada 0,24 ha lasów

Środowisko

Mimo, iż na świecie rocznie może ubywać nawet 5 mln ha lasów, to w Polsce ich powierzchnia ciągle rośnie. Rosną one na blisko jednej trzeciej powierzchni kraju. Na jednego Polaka przypada 0,24 ha...

21.03.2018

W Nadleśnictwie Borki odstrzelono 10 żubrów

Środowisko

Z powodów zdrowotnych odstrzelono 10 żubrów ze stada wolno żyjącego w Puszczy Boreckiej i zagrody hodowlanej - poinformowało mazurskie Nadleśnictwu Borki. Według leśników eliminacja tych zwierząt...

20.03.2018

Bloki energetyczne przejdą innowacyjny lifting

Środowisko

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju testuje zamówienia przedkomercyjne na rynku energetycznym. Już niedługo mogą ruszyć kolejne projekty PCP w innych sektorach. Co to są zamówienia przedkomercyjne i kto...

20.03.2018