Od wtorku 17 grudnia obowiązuje rozporządzenie ministra środowiska z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Określa on, co właściciel składowiska i jakim sprzętem ma monitorować. Karol Wójcik, przewodniczący Rady Programowej Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, nie ma wątpliwości, że nowe wymagania oznaczają dla branży znaczące koszty, bo monitoring musi mieć bardzo wysoki standard, np. obraz z kamer musi pozwolić rozpoznać osoby, zapisy monitoringu od lutego 2021 roku muszą znajdować się w ogniotrwałym pomieszczeniu. 

Sprawdź w LEX: Czy firma odbierająca od podmiotu odpady i transportująca je do odzysku we własnej instalacji musi mieć zezwolenie na magazynowanie odpadów i monitoring wizyjny?

 

Każde miejsce z odpadami pod okiem kamery

Zgodnie z nim system kontroli wizyjnej powinien obejmować całą powierzchnię magazynowania lub składowania, a także drogi dojazdowe, do odległości 15 m od krawędzi zewnętrznej magazynowanych lub składowanych odpadów. Monitoring ma też objąć pas zewnętrzny otaczający odpady o szerokości 5 m. Oznacza to, że monitoringiem ma być objęte każde miejsce, a nie tylko jedno o największej powierzchni. Zdaniem Piotra Ćwieka, specjalisty w zakresie prawa ochrony środowiska, w przypadku magazynowania odpadów w pomieszczeniu kamera powinna zostać umieszczona wewnątrz, przy jednoczesnej rejestracji obrazu bramy wjazdowej i wyjazdowej do tego pomieszczenia, o ile to możliwe. Jeśli nie, kamera powinna być również zamontowana na zewnątrz pomieszczenia. 

Wymagania, co do kamer

Do rejestracji obrazu stosuje się kamery stacjonarne typu dzień - noc dostrajające się automatycznie do panującego oświetlenia,  spełniające co najmniej wymagania normy PN-EN 62676-4: 2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach. Część 4. Co to oznacza w praktyce można jednak wyjaśnić tylko z firmami montującymi system monitoringu. Pewne jest, że zgodnie z ustawą o odpadach kamery muszą zapewniać przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu. Nagrania z monitoringu należy przechowywać i udostępniać na żądanie organu uprawnionego do kontroli działalności w zakresie gospodarki odpadami, sądu, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Warto pamiętać, że jedynie przepisy dotyczące przechowywania zarejestrowanego obrazu, wskazujące m.in. wymagania dla pomieszczeń, wejdą w życie w lutym 2021 r.

 


Spóźnione przepisy

Warto przypomnieć, że omawiane rozporządzenie powinno obowiązywać od 19 lutego 2019 r.  Nie zostało wydane, bo Rządowe Centrum Legislacji zarzuciło projektowi przygotowanemu przez Ministerstwo Środowiska (obecnie Klimatu), że nakazuje on dostęp do nagrań w czasie rzeczywistym mimo braku podstawy w ustawie. Tą dodano dopiero w nowelizacji ustawy o odpadach z 9 lipca 2019 r.