Uruchomiony przez Instytut Ochrony Środowiska pilotaż obejmuje dwa moduły: elektronicznych wniosków oraz ewidencji odpadów i jest dostępny pod adresem https://bdo-test.mos.gov.pl. W tym drugim można sprawdzać, jak działa tworzenie kart ewidencji: odpadów, komunalnych osadów ściekowych, odpadów niebezpiecznych, pojazdów wycfanych z eksploatacji i zużytego sprzętu elektronicznego. Co zrobić, by wziąć udział w pilotażu?

Czytaj również: Rząd nieco łagodzi wymagania, co do magazynowania odpadów >>

 


Trzeba się zalogować do bazy danych o odpadach (BDO) przez okno login.gov.pl, czyli wykorzystując profil zaufany, konto bankowe, e-dowód czy podpis kwalifikowany. Potem należy powiązać tożsamość z danymi podmiotu wpisanymi do bazy. By to zrobić trzeba mieć dane do logowania do BDO tj. 9-cio cyfrowy numer rejestrowy oraz hasło ważne na dzień 4 listopada 2019 r. lub hasło tymczasowe otrzymane z urzędu marszałkowskiego. Jeśli  ktoś nie dokonał jeszcze pierwszego logowania do rejestru, a jego hasło straciło ważność, to na środowisku testowym hasła tymczasowe będą ponownie aktywowane. Z danych  IOŚ wynika zaś, że na 155 tys. zarejestrowanych w rejestrze, pierwszego logowania nie dokonało 62 tys. podmiotów. Warto pamiętać, że powiązanie  kont w środowisku testowym BDO będzie stałe, nie będzie usuwane po zakończeniu pilotażu i zostanie przeniesione na środowisko produkcyjne systemu, które ma zostać uruchomione 16 grudnia. W pilotażu jednak nie mogą uczestniczyć wszyscy. Jest on skierowany jedynie do podmiotów posiadających wpis w obecnie funkcjonującym Rejestrze-BDO. Dane tych o numerze rejestrowym wyższym niż 000152627, nie zostały przeniesione na środowisko testowe.