Prowadzenie metryki sprawy to obowiązek urzędnika

Budownictwo

W związku z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. z 2012 r. poz. 250) proszę o...

02.05.2012

Wymiana stolarki okiennej to remont obiektu

Budownictwo

Czy wymianę stolarki okiennej w istniejących otworach w budynku wpisanym do rejestru zabytków można potraktować jako bieżącą konserwację, która nie będzie wymagała ani uzyskania pozwolenia na budowę...

30.04.2012