Działka gminy, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (brak obowiązującego planu), posiada zapis: teren rzemiosła i drobnej wytwórczości. Dodatkowo jest ona dzierżawiona przez osobę fizyczną.

W jaki sposób należy interpretować pojęcie "miejsce publiczne"?

Odpowiedź

Z punktu widzenia orzecznictwa sądów administracyjnych, które niejednokrotnie podejmowało próbę wyjaśnienia znaczenia pojęcia "miejsce publiczne", stwierdzić można, iż działka stanowiąca własność gminy, dzierżawiona przez osobę fizyczną, nie odpowiada powyższemu pojęciu. Tym samym nie jest konieczne dokonywanie zgłoszenia zamiaru budowy ogrodzenia do właściwego organu.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym >>>