Hala namiotowa jest wolna od podatku od nieruchomości

Budownictwo

Ponieważ hala namiotowa nie została wymieniona w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego ani innych przepisach ustawowych uzupełniających czy precyzujących Prawo budowlane, to nie można jej tym samym...

13.02.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski