Istotne jest to na czyją rzecz jest montowana reklama

Budownictwo

Brak jest podstaw prawnych do uznania, że umieszczenie informacji wizualnej przez stronę na konstrukcji metalowej, która już wcześniej została umieszczona przez inny podmiot, powoduje, że reklama nie...

21.08.2012

Mała elektrownia wodna wygrała proces z miastem Kłodzko

Środowisko

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił 29 czerwca 2012 r. apelację Miasta Kłodzko od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy uwzględniającego powództwo właściciela Małej Elektrowni Wodnej w Kłodzku, który...

05.07.2012