Przedsiębiorcy powinni zacząć szukać rozwiązań dla sygnalistów

Compliance

Zgodnie z unijnymi trendami, państwa członkowskie będą zobligowane do opracowania przepisów zapewniających kompleksową ochrony osobom zgłaszającym nieprawidłowości i nadużycia. Przedsiębiorcy będą musieli je wdrożyć. Mogą się wzorować na rozwiązaniu wybranym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - piszą Julia Ziemska i Konrad Orlik z Kancelarii Zięba & Partners.

18.01.2020

Kasztelan-Świetlik: Kara dla Volkswagena może pomóc w walce o odszkodowania

Prawo cywilne Rynek i konsument

Prezes UOKiK orzeka o naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów, a idąc do sądu cywilnego po odszkodowanie wskazujemy naruszenie indywidualnego interesu. Decyzja prezesa UOKiK może więc pomóc w procesie dowodzenia, że do naruszenia doszło, ale i tak trzeba wykazać, że ponieśliśmy z tego tytułu szkodę - mówi Bernadeta Kasztelan-Świetlik

16.01.2020

Nowe zasady znakowania żywności „bez GMO” już obowiązują

Prawo karne Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne

Od początku tego roku można oznaczać produkty jako wolne od GMO. Jednak wyłącznie takie, które mają swoje genetycznie modyfikowane odpowiedniki. Ale producent, który zdecyduje się na takie znakowanie będzie musiał spełnić szereg dodatkowych wymogów formalnych - pisze dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska.

10.01.2020

Zgłaszanie nabywania i zbywania pojazdów w profesjonalnym obrocie wymaga zmian

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze

Kwartalny obowiązek rozliczenia znacznie ułatwiłby pracę przedsiębiorców trudniących się profesjonalnym obrotem pojazdami. Ewidencjonowanie takich transakcji np. w odpowiedniej tabeli i przekazywanie ich z końcem każdego z czterech kwartałów w roku byłoby prostsze i efektywniejsze, a przedsiębiorcy nie odczuliby tak bardzo zmian, które nakładają na nich nowe obowiązki.

08.01.2020

Koniec z akcjami w formie pisemnej - czas zamienić je na elektroniczne

Spółki

Wkrótce dokumenty akcji w formie pisemnej zastąpi elektroniczny rejestr akcjonariuszy, co wiąże się z wieloma nowymi obowiązkami i kosztami. Jeśli dana działalność nie musi być prowadzona w formie spółki akcyjnej, a spółka nie planuje wprowadzenia akcji do obrotu publicznego to może pomyśleć o przekształceniu - pisze Wojciech Ostrowski z Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna.

08.01.2020

Korzystne zmiany w postępowaniu upadłościowym jednoosobowych przedsiębiorców

Prawo cywilne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Upadłości jednoosobowych przedsiębiorców w aktualnym stanie prawnym nie cieszą się popularnością, co zapewne jeszcze bardziej pogłębi otwarcie dostępu dla takich podmiotów do upadłości konsumenckiej - twierdzi radca prawny Konrad Forysiak z Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy.

07.01.2020

Przygotowana likwidacja poprawiona w znowelizowanej ustawie

Prawo cywilne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Od 24 marca br. wejdzie w życie nowelizacja prawa upadłościowego, która wprowadzi m.in. procedurę przygotowanej likwidacji - piszą Bartosz Sierakowski i Norbert Frosztęga z Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy. I podkreślają, że jest to odpowiedź ustawodawcy na dostrzeżone w czasie trzyletniej praktyki stosowania tej instytucji postulaty prawników i przedsiębiorców.

03.01.2020

Bodył–Szymala: Wyrok TSUE w sprawie Dziubaków jest źle interpretowany

Kredyty frankowe

Martwi mnie, że sens wyroku z 3 października został wypaczony. Na przykład nieprawdą jest, że sąd nie może uzupełnić umowy kursem średnim NBP. Nie wierzę więc, że na masową skalę będą orzekane darmowe kredyty. Obawiam się też, że wokół frankowiczów jest budowana bańka spekulacyjna i nie mówi się im o wszystkich konsekwencjach unieważnienia umowy – mówi dr Piotr Bodył–Szymala,

30.12.2019

Okrakiem na barykadzie? Rynek pośrednictwa nieruchomości trzeba zreformować

Prawo cywilne Budownictwo

Na jednej z rozpraw sądowych usłyszałem od pośrednika w obrocie nieruchomościami, że standardem na warszawskim rynku jest zawieranie przez nich umów pośrednictwa zarówno ze sprzedającym, jak i kupującym. Z tym ostatnim następuje to w okolicznościach, które nakazują postawić pytanie, czy nie jest tu niezbędna ingerencja ustawodawcy.

29.12.2019

Prezes Bisnode: Przez internet też można powiadomić o przetwarzaniu danych

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy RODO

Wysłanie listów o przetwarzaniu danych do wszystkich osób z bazy, z której korzysta firma, mogłoby kosztować nawet 33 mln zł - mówi Andrzej Osiński, prezes zarządu Bisnode Polska. I dodaje, że już w kilku krajach Unii Europejskiej organy ochrony danych za dobrą praktykę uznały brak konieczności wysyłki listu w wersji papierowej do każdej osoby, a uznają komunikację internetową.

19.12.2019

Zmiany w sporach o własność intelektualną mogłyby być większe

Prawo gospodarcze

Nowelizacja wprowadzająca wyspecjalizowane sądy w sprawach własności intelektualnej to krok w dobrym kierunku, długo już oczekiwany. Niektóre zmiany mogłyby być jednak pójść dalej, np. powództwo wzajemne mogłoby też dotyczyć praw o charakterze technicznym. O plusach i minusach projektowanego postępowania w sprawach własności przemysłowej pisze dr Krystian Maciaszek

12.12.2019

Wątpliwe roszczenie banku o bezumowne korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Gdy zostanie stwierdzona nieważność umowy kredytu, banki mogą podejmować próby dochodzenia od kredytobiorców wynagrodzenia za „bezumowne” korzystania z kapitału. To jednak nie znaczy, że tego typu żądania są zasadne i będą uwzględnianie przez sądy. Trudno jest znaleźć podstawę do zasądzenia takiego roszczenia

10.12.2019

Dobre i złe strony umowy dowodowej

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Polski ustawodawca, przywracając tzw. „procedurę gospodarczą”, implementował do porządku prawnego innowacyjną instytucję, czyli umowę dowodową, która ma zapewnić przedsiębiorcom szeroką autonomię przy kształtowaniu przebiegu ewentualnego postępowania sądowego - pisze pisze Katarzyna Matyja z kancelarii AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu.

09.12.2019

Autoryzacja wywiadu – proste przepisy, trudna praktyka

Przeprowadzając trudną rozmowę, dziennikarz powinien zadbać o potwierdzenie, że rozmówca się na nią zgodził, w tym na autoryzację. Przeprowadzenie autoryzacji też warto udokumentować  – radzi dr Krzysztof Drozdowicz, radca prawny.

07.12.2019

Pranie pieniędzy - większa odpowiedzialność i wyższe kary dla obowiązanych

Prawo gospodarcze Finanse

Obowiązująca od kilku dni nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadziła znaczące rozszerzenie kręgu osób odpowiedzialnych za naruszenia obowiązków ustawowych przez instytucję obowiązaną, a karą za to może być grzywna w wysokości nawet miliona złotych - piszą Aleksandra Widziewicz i Marcin Ajs

05.12.2019

O co chodzi z tym Gazpromem, czyli historia sprawy Nord Stream 2 w UOKiK

Ochrona konkurencji

Wbrew temu, co słychać w przestrzeni publicznej wysoka kara nałożona ostatnio przez UOKiK nie dotyczy Gazpromu. Jest to wyłącznie kara za brak przesłania informacji przez szwajcarską spółkę Engie Energy. Sprawa drugiej nitki nie została jeszcze zakończona - pisze Bernadeta Kasztelan-Świetlik z kancelarii GESSEL.

29.11.2019

Czy można potwierdzić pełnomocnictwo do złożenia oferty?

Zamówienia publiczne

Wykazanie umocowania do złożenia oferty często wymaga posłużenia się pełnomocnictwem. Nierzadko takie pełnomocnictwo budzi wątpliwość zamawiającego, który wzywa wówczas do złożenia prawidłowego umocowania. Wykonawcy miewają natomiast problem z okazaniem dokumentu podpisanego przed datą złożenia oferty - pisze Piotr Nepelski, radca prawny z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

25.11.2019

Szybkie zabezpieczenie przeterminowanych płatności wyzwaniem dla sądów

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

W ramach przeciwdziałania zatorom płatniczym od 1 stycznia 2020 roku zacznie funkcjonować nowa regulacja mająca uprościć zabezpieczenie roszczeń pieniężnych. Jej rola z pewnością będzie istotna, jednak pozostaje niejasne, jak zostanie przyjęta przez praktykę. To sądy zdecydują, jak dłużnicy będą mogli bronić się przed niezasadnym zabezpieczeniem - piszą Agnieszka Nadolna i Maciej Woźniak

23.11.2019

Polityka wynagrodzeń to nowe obowiązki spółek publicznych

Spółki

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, spółki publiczne muszą przyjąć politykę wynagrodzeń członków zarządów oraz rad nadzorczych. Są jednak wątpliwości, jaką rolę przy „przyjmowaniu” takiej polityki ma pełnić zarząd, albo co oznacza sformułowanie, że członkowie zarządu „odpowiadają” za informacje zawarte w polityce - piszą Wojciech Grabowski i Przemysław Mazur

20.11.2019