Północna obwodnica Krakowa skierowana do przetargu

Budownictwo

Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad skierował do przetargu zadanie polegające na zaprojektowaniu i zbudowaniu północnej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52,...

22.12.2017

Gdańsk: siedem ofert na budowę linii tramwajowej

Budownictwo

Złożono siedem ofert przetargowych na budowę linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej. Zakończenie budowy ok. 2,8-km trasy planowane jest na połowę 2019...

21.12.2017

Plan miejscowy musi być zgodny ze studium

Budownictwo

Przesłanek kwestionowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego może być wiele naruszenie procedury planistycznej, ograniczenie praw do gruntu niezgodnie z zasadą proporcjonalności,...

20.12.2017