Jeszcze w tym roku w Krakowie ruszy inwestycja realizowana wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich i prywatnego operatora projektu budowy infrastruktury cmentarnej. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego powstanie spopielarnia, budynek ceremonialny, kolumbarium i ok. 9 ha cmentarza. 
Katarzyna Kubicka-Żach
12.06.2019
Samorząd terytorialny

Powstaną nowe sądy dla rozstrzygania sporów o kradzież intelektualną

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Rządowy projekt zmian w kodeksie postępowania cywilnego wprowadza do polskiego wymiaru sprawiedliwości wyspecjalizowane sądy, które zajmą się sporami dotyczącymi własności intelektualnej. Będą to cztery wydziały wyodrębnione z sądów okręgowych, a odwołania rozpatrzą dwa sądy apelacyjne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.06.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Do naruszenia danych może dojść nawet bez winy administratora. Może się tak stać, jeśli w wyniku przerwy w dostawie prądu lub awarii serwera tymczasowo utraci on dostęp do danych osobowych. Nie każdy jednak taki incydent trzeba zgłaszać do UODO. Za to niektóre firmy muszą pamiętać, że poza RODO są przepisy o cyberbezpieczeństwie.
Jolanta Ojczyk
12.06.2019
RODO
Komisja Nadzoru Finansowego ukarała PZU - jednego z największych ubezpieczycieli - za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypłaty odszkodowań z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. To już druga kara dla PZU od KNF.
Jolanta Ojczyk
11.06.2019
Spółki Finanse

Polska dobrym miejscem do inwestycji, ale z wątpliwym prawem

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Polska to dobre miejsce do inwestycji - zadeklarowało 65 proc. zagranicznych inwestorów biorących udział w badaniu „Klimat Inwestycyjny”. Ale większość jego uczestników stwierdziła też, że słabym punktem naszego kraju jest niestabilne prawo i coraz gorsze sądownictwo.
Krzysztof Sobczak
11.06.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Przetargi - nowe prawo ma lepiej chronić wykonawców

Zamówienia publiczne Administracja publiczna
W czwartek Komitet Stały Rady Ministrów ma się zająć projektem nowego prawa zamówień publicznych. Wszystko wskazuje, że jeszcze w lipcu trafi on do Sejmu i być może jeszcze w tej kadencji ustawa zostanie uchwalona. Eksperci podkreślają, że projekt zawiera dużo dobrych rozwiązań, ale sugerują też, że mógłby być jeszcze lepszy.
Jolanta Ojczyk
11.06.2019
Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Skarga do Brukseli w sprawie projektu ustawy antylichwiarskiej

Rynek i konsument Domowe finanse Prawo gospodarcze
Do Komisji Europejskiej trafiło pismo, w którym Konfederacja Lewiatan w imieniu firm pożyczkowych informuje, że polski rząd ignoruje unijne prawo i nie zgłasza do Brukseli projektu nowelizacji tzw. ustawy antylichwiarskiej. Nowy wicepremier Jacek Sasin zapowiedział właśnie, że rząd chce przyjęcia tej regulacji jeszcze w tej kadencji Sejmu.
Krzysztof Sobczak
10.06.2019
Rynek i konsument Domowe finanse Prawo gospodarcze
Lex Zamówienia Publiczne i publikacje książkowe wydawnictwa Wolters Kluwer Polska zostały docenione przez kapitułę nagrody Publicus. Statuetkę podczas konferencji zorganizowanej z okazji 25 lat polskich zamówień publicznych odebrała wiceprezes spółki Alicja Pollesch.
Jolanta Ojczyk
10.06.2019
Zamówienia publiczne

Rozpoczął się protest w Inspekcji Weterynaryjnej

Prawo pracy Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Blokady dróg w całym kraju i protest głodowy zapowiadają pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej. 10 czerwca akcję zainaugurował „czarny poniedziałek”, a potem mają być głodówki i blokowanie dróg. Jej organizatorzy żądają natychmiastowego przekazania 40 mln złotych na podwyżki
Krzysztof Sobczak
10.06.2019
Prawo pracy Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna

Sejm zacznie prace nad projektem o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym

Prawo cywilne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ochrona konkurencji
Ograniczenie zatorów płatniczych, które negatywnie wpływają na płynność finansową firm i ich rozwój – to cel ustawy, której projektem w tym tygodniu zajmie się Sejm. Jej uchwalenie ma doprowadzić do skrócenia terminów zapłaty, uprawnienia prezesa UOKiK do ścigania dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory
Krzysztof Sobczak
10.06.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ochrona konkurencji

Trwa walka o frankowiczów w sieci

Prawnicy Rynek i konsument Kredyty frankowe
Pozwij za franki, pozwij bank, odfrankuj kredyt – coraz więcej takich reklam widać w internecie, ale także na billboardach. Pojawił się też ranking kancelarii frankowych. Prawnicy ostrzegają kredytobiorców, by uważali na podpisywane umowy. Może się bowiem okazać, że po wygranej sprawie, zapłacą tyle, że... będą musieli zaciągnąć kolejny kredyt.
Jolanta Ojczyk
10.06.2019
Prawnicy Rynek i konsument Kredyty frankowe
Zamawiający nie ma prawa w jakikolwiek sposób uprzywilejowywać bądź zniechęcać potencjalnych wykonawców zamówienia publicznego. NSA podkreślił, że wymóg wykazania niezbędnych uprawnień i kwalifikacji musi wynikać z planowanego zadania i mieć odniesienie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podobnie jest z wprowadzeniem warunku dodatniego wyniku finansowego.
Dorian Lesner
10.06.2019
Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze
Rząd opracowuje właśnie projekt dużej nowelizacji Prawa budowlanego, która – w wielu aspektach – wprowadza wręcz rewolucyjne rozwiązania, zwiększającego przede wszystkim pozycję inwestora w stosunku do organów budowlanych i dających mu realną wolność na własnej działce - pisze Jacek Kosiński, adwokat, partner zarządzający w kancelarii JK.
Jacek Kosiński
08.06.2019
Budownictwo
Do Sejmu wpłynął w piątek projekt ustawy w sprawie określenia m.in. mechanizmu stabilizacji cen i stawek opłat za energię elektryczną. Zamraża on na poziomie z czerwca 2018 r. ceny dla gospodarstw domowych, jednostek samorządu terytorialnego szpitali, mikro- i małych firm.
Krzysztof Sobczak
07.06.2019
Domowe finanse Prawo gospodarcze
Blok wybudują jego przyszli mieszkańcy. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy stwarzającej możliwość działania kooperatyw mieszkaniowych. Dla pewnej grupy osób ma to stanowić alternatywę wobec zakupu mieszkania od dewelopera.
Monika Sewastianowicz
07.06.2019
Budownictwo

Ustawa podpisana - nie będzie limitu wpłat do PPK

Ubezpieczenia społeczne Spółki Prawo gospodarcze
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę znoszącą limit 30-krotności podstawy wpłat w pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Ustawa rozszerza też katalog osób zatrudnionych o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński.
Krzysztof Sobczak
07.06.2019
Ubezpieczenia społeczne Spółki Prawo gospodarcze
Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie do wyroku, w którym wyjaśnia skutki usunięcia nieuczciwych postanowień z umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Sąd uznał, że umowa może nadal obowiązywać lecz będzie to kredyt w złotówkach ze stopą procentową opartą o stałą marżę i LIBOR.
Iwo Gabrysiak
07.06.2019
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Spółka dążyła do redukcji kosztów, więc zawarła umowy o przejęcie jej pracowników przez inne podmioty. Mimo tych porozumień w dalszym ciągu praca była świadczona na rzecz pierwotnego pracodawcy. Spółka nie uniknęła więc opłacania obowiązkowych składek za swoich pracowników - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.
Aleksandra Partyk
07.06.2019
Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze

Wciąż grożą nam podwyżki opłat za śmieci

Samorząd terytorialny Środowisko
Gminy mogą wiele stracić na braku określenia kryteriów segregacji odpadów, bo resort środowiska nie wydał rozporządzenia w tej sprawie. W efekcie - koszty poniosą mieszkańcy. Samorządy szacują, że procedura nakładania wyższej opłaty może potrwać nawet rok, jeśli wójt uzna, że właściciel nieruchomości nie segreguje śmieci.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.06.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Projekt przewiduje szereg słusznych rozwiązań - np. katalog klauzul abuzywnych, jeden sąd właściwy do spraw zamówień publicznych czy postępowanie koncyliacyjne. Nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów – m.in. tych związanych z podstawami wykluczenia z przetargu czy słabą ochroną podwykonawców - mówi Włodzimierz Dzierżanowski, prezes Grupy Doradczej SIENNA.
Jolanta Ojczyk
07.06.2019
Zamówienia publiczne
Już wkrótce, aby powołać w miejsce istniejącej spółdzielni pracy spółkę prawa handlowego, trzeba będzie najpierw spółdzielnię zlikwidować - ostrzega dr Rafał Trzeciakowski, radca prawny w kancelarii Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych.
Rafał Trzeciakowski
07.06.2019
Prawo gospodarcze
Coraz bardziej realne jest, że unijne regulacje w sprawie przewoźników drogowych zostaną zaskarżone do Trybunału Sprawiedliwości UE - poinformował w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jak stwierdził, Polska i inne kraje UE, które są przeciwne przyjęciu tej regulacji, będą starały się ją zablokować.
Krzysztof Sobczak
06.06.2019
Prawo gospodarcze
Organizacje społeczne dostały do prekonsultacji projekt nowego Prawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przewiduje on likwidację warunków zabudowy, wprowadzenie decyzji lokalizacyjnych, dwóch rodzajów planów oraz standardów urbanistycznych.
Jolanta Ojczyk
06.06.2019
Budownictwo
Dotychczas w Polsce systemy zarządzania zgodnością były kojarzone głównie z sektorem finansowym i ubezpieczeniowym. To się jednak zmienia. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dotyczy też m.in. pośredników nieruchomości. Jej nieprzestrzeganie, może ich słono kosztować – mówi Katarzyna Saganowska, ekspert do spraw compliance w firmie JLL.
Jolanta Ojczyk Jacek Górski
06.06.2019
Budownictwo Compliance
Portale internetowe nie muszą zasypywać nas zgodami na przetwarzanie danych z tzw. plików cookies. RODO jest bowiem ważniejsze od polskich przepisów, które wprowadziły wymóg uzyskania zgody. Ale to może się zmienić, gdy Parlament Europejski uchwali nowe rozporządzenie o ochronie prywatności w sieci.
Jolanta Ojczyk
06.06.2019
RODO
Jeśli zawarto umowę sprzedaży ziemi rolnej z zastrzeżeniem prawa odkupu prze Agencję Nieruchomości Rolnej SP i kontrakt zrealizowano, to nie można mówić, że nie doszło do osiągnięcia celu świadczenia - stwierdził Sąd Najwyższy i uchylił wyrok sądu drugiej instancji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.06.2019
Prawo cywilne
UOKiK sprawdza, czy pomiędzy polskimi spółkami koncernu Dell, a ich partnerami handlowymi nie doszło do zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję. Chodzi o sprzedaż m.in. serwerów oraz macierzy dyskowych.
Jolanta Ojczyk
05.06.2019
Ochrona konkurencji
Klient, który chce zdalnie zawrzeć umowę lub okazjonalną transakcję z bankiem, powinien dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Według Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego taki podpis pozwala bankowi zweryfikować jego tożsamość i spełnić wymogi związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
Jolanta Ojczyk
05.06.2019
Finanse Compliance
Ceny energii od 1 stycznia 2019 r. miały być dla przedsiębiorców niższe, ale nie są. Dostawcy energii twierdzą, że nie mogą aneksować umów, bo nie ma przepisów wykonawczych do tzw. ustawy prądowej. Wszystko wskazuje jednak, że zmian umów nie będzie, a teoretycznie zamrożone ceny wkrótce zostaną odmrożone.
Grażyna J. Leśniak
05.06.2019
Prawo gospodarcze

Nakaz zapłaty i co dalej?

Prawo cywilne Rynek i konsument
Działania nieuczciwych operatorów telekomunikacyjnych to obecnie plaga na rynku usług skierowanych do konsumentów. Co można zrobić, gdy taki przedsiębiorca żąda od konsumenta zapłaty? O tym, jaka jest najskuteczniejsza forma obrony na etapie sądowym, pisze Małgorzata Miś, prezes Stowarzyszenia Aquila.
Małgorzata Miś
05.06.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument