Zmiany legislacyjne są sposobem na dodatkowe „opodatkowanie” firm audytorskich. Zwiększanie obciążeń i obowiązków może doprowadzić do zbyt dużej koncentracji rynku, co nie będzie korzystne, chyba, że chcemy przechodzić za klika lat przez to, czego obecnie doświadcza Wielka Brytania, czyli niemalże monopolu tzw. Wielkiej Czwórki – piszą Marzena Błogosz i Małgorzata Tadeusiak z PKF Consult.
Małgorzata Tadeusiak Marzena Błogosz
08.07.2019
Rachunkowość Prawo gospodarcze
Członek zarządu spółki może uwolnić się od odpowiedzialności za jej zaległości podatkowe, jeżeli wskaże mienie, z którego można zaspokoić dług. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że chodzi o możliwość przeprowadzenia skutecznej egzekucji. Przedawniona wierzytelność nie spełnia tego warunku.
Dorian Lesner
08.07.2019
Ordynacja Spółki
W sprawach cywilnych biegły będzie mógł za wydanie opinii otrzymać wynagrodzenie według stawek rynkowych, o ile zgodzą się na nie wszystkie strony postępowania. Takie zmiany wprowadzi reforma postępowania cywilnego, która czeka już tylko na podpis prezydenta. Nie wszyscy jednak widzą w niej same plusy.
Jolanta Ojczyk
08.07.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

MS chce łatwiejszego dostępu do upadłości konsumenckiej

Prawo cywilne Domowe finanse Prawo gospodarcze
Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada kolejne działania mające ułatwić korzystanie z upadłości konsumenckiej. Jak mówili podczas konwencji PiS wiceszefowie tego resortu, ma ona być dostępna dla każdego potrzebującego, a służyć temu ma m.in. utworzenie Krajowy Rejestr Zadłużonych.
Krzysztof Sobczak
07.07.2019
Prawo cywilne Domowe finanse Prawo gospodarcze
Wnioskodawca jest niewypłacalny. To jednak nie wystarcza do uwzględnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dłużnik nie wykazał spełnienia wszystkich przesłanek. Nie zachodzą zaś szczególne względy o charakterze humanitarnym, przemawiające za uwzględnieniem wniosku - orzekł Sąd Okręgowy w Toruniu.
Aleksandra Partyk
07.07.2019
Prawo cywilne Małe i średnie firmy
Wdrożymy takie zapisy, żeby nie było tej betonowej dżungli w miastach, zrobimy odpowiednie przepisy, żeby deweloperzy i włodarze miast musieli w odpowiednich proporcjach dbać również o zieleń, o drzewa - zapowiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.
Paweł Żebrowski
06.07.2019
Budownictwo Prawo gospodarcze
Ministerstwo Finansów prowadzi analizy dotyczące obniżenia limitu płatności gotówkowych, by jeszcze efektywniej uszczelnić system podatkowy. MF powołuje się na przykłady Włoch i Francji, gdzie limit płatności gotówkowych wynosi tysiąc euro, a w Polsce jest to 15 tys. złotych.
Krzysztof Sobczak
06.07.2019
PIT VAT Małe i średnie firmy
​Przedsiębiorcy mogą spać spokojnie. Ustawa o dokumentach publicznych nie wprowadzi kary więzienia za kserowanie dowodu osobistego. Jeśli jednak dane z niego są przetwarzane bez podstawy prawnej, karę finansową może nałożyć prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jolanta Ojczyk
06.07.2019
Prawo karne Prawo gospodarcze RODO
Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy kolizji dobrowolnie wypłaciło poszkodowanemu ok. 8000 zł. Tymczasem biegły sądowy wyliczył, że koszt naprawy samochodu oryginalnymi częściami powinien wynieść ok. 18000 zł. Powództwo okazało się więc zasadne, gdyż poszkodowany ma prawo do pełnego odszkodowania - orzekł Sąd Rejonowy w Bełchatowie.
Aleksandra Partyk
06.07.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Postępowanie w sprawie drukarza z Łodzi, który odmówił wydrukowania ulotek dla organizacji osób LGBT będzie wznowione. Nakazał to minister sprawiedliwości po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że drukarz niesłusznie został za to ukarany.
Krzysztof Sobczak
05.07.2019
Prawo karne Prawo gospodarcze

Jest projekt rozporządzenia o wyliczaniu nowych cen prądu 

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Wzory i sposoby wyliczania zwrotów różnicy ceny energii elektrycznej, o których mowa w ustawie o cenach prądu, znajdą się w rozporządzeniu Ministra Energii, którego projekt został w piątek opublikowano i przekazano do konsultacji publicznych. Konsultacje publiczne mają potrwać do środy 10 lipca br.
Krzysztof Sobczak
05.07.2019
Domowe finanse Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Uchwalona w czwartek przez Sejm ustawa m.in. zmniejszy opłaty za zajęcie pasa drogowego.Operatorzy będą też mogli w większym stopniu niż obecnie wykorzystywać istniejącą infrastrukturę techniczną. Ma to przyspieszyć budowę sieci szerokopasmowych w Polsce.
Jolanta Ojczyk
05.07.2019
Nowe technologie
Polska finalizuje wdrażanie unijnych przepisów dotyczących handlu emisjami. Sejm uchwalił właśnie nowelizację ustawy w tej sprawie. Przy okazji wprowadza zamiany do krajowego systemu. Będzie m.in. więcej czasu na złożenie wyjaśnień do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
Jolanta Ojczyk
05.07.2019
Środowisko
Osoby, które nie segregują śmieci, będą płacić wyższą stawkę niż ci, którzy segregują. Rada gminy zdecyduje, czy będzie to dwa, trzy czy cztery razy więcej. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych samodzielnie sami wybiorą tego, kto odbierze od nich odpady. Takie zmiany zakłada uchwalona przez Sejm ustawa.
Jolanta Ojczyk
05.07.2019
Środowisko
We wspólnym garażu można wprowadzić miejsca postojowe na wyłączność. Podział ten musi brać jednak pod uwagę okoliczności i nie może naruszać zasady słuszności orzekł Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Inaczej narusza interes majątkowy członków wspólnoty.
Marek Sondej
05.07.2019
Budownictwo
Nie będzie większych kilometrówek dla pocztowców, leśników i pracowników parków narodowych – wyjaśnia ministerstwo infrastruktury. Zapowiada rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami systemowymi.
Robert Horbaczewski
05.07.2019
Finanse publiczne Finanse
Kto nie zarejestruje w ciągu 30 dni pojazdu sprowadzonego z UE lub nie zgłosi zbycia lub nabycia auta posiadającego już polskie tablice, zapłaci od 200 do 1000 zł kary. Od 1 stycznia 2020 roku przepis ten będzie dotyczył także producentów i dilerów samochodów. Tak posłowie zaostrzyli nowelizację ustawy o ruchu drogowym.
Jolanta Ojczyk
05.07.2019
Prawo gospodarcze Finanse
Sejm przyjął w czwartek wieczorem 16 poprawek Senatu do nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Głównym celem reformy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma być ograniczenie przewlekłości postępowań sądowych. Za sugestią Senatu zrezygnowano z kontrowersyjnej kary za nieprawidłowe opłacenie środka zaskarżenia.
Krzysztof Sobczak
04.07.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Dochody podatników do 26. roku życia do kwoty 85,5 tys. złotych będą zwolnione z PIT. Uchwalona w czwartek wieczorem nowa ustawa ma obowiązywać już od 1 sierpnia 2019 roku i według szacunków ma z niej skorzystać ponad 2 mln młodych pracowników.
Krzysztof Sobczak
04.07.2019
PIT Prawo gospodarcze
Sejm uchwalił przepisy, które umożliwią prezesowi Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów wgląd do tajemnicy skarbowej i bankowej.
Jolanta Ojczyk
04.07.2019
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Konstrukcja projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych może sprawić, że firmy będą dbać, aby dopełnić wszelkich aktów staranności. Będzie to okoliczność mająca  istotne znaczenie z punktu widzenia dalszego biegu postępowania - mówi Dariusz Kuberski, prokurator byłej Prokuratury Generalnej.
Jolanta Ojczyk
04.07.2019
Compliance
Burmistrz cofnął spółce zezwolenie na sprzedaż alkoholu, ponieważ umowa sprzedaży nieruchomości była nieważna. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zwrócił uwagę, że utrata tytułu prawnego do lokalu jest równoznaczna z nieprzestrzeganiem warunków sprzedaży.
Dorian Lesner
04.07.2019
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Ptasia grypa to zdarzenie losowe. Odpowiedzialność za obowiązkowe zabicie ptaków hodowlanych ponosi skarb państwa. A przy wyliczeniu odszkodowania dla rolników liczy się średnia cena rynkowa ptaków wyceniana na danym terenie, a nie średnia cen w Polsce - orzekł Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.07.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Zwiększenie podaży gruntów, które potencjalnie mogłyby zostać wykorzystane przez KZN, co ma umożliwić sprawniejszą realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego, a w szczególności rządowego programu „Mieszkanie+” - to główny cel podpisanej właśnie przez prezydenta nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
Krzysztof Sobczak
03.07.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Zawód mediatora wymaga kompetencji społecznych, profesjonalnej wiedzy prawniczej i umiejętności ich wykorzystania w praktyce. Mediator również przede wszystkim powinien dbać o dobro klienta, umieć postrzegać jego oczami, a nie swoimi - piszą Magdalena Grudziecka i Jerzy Książek z Polskiego Centrum Mediacji, wykładowcy Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.
Jerzy Książek Magdalena Grudziecka
03.07.2019
Prawo gospodarcze

Rząd chce uproszczeń w wydawaniu decyzji środowiskowych

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Usprawnienie postępowań administracyjnych i skrócenie procedur związanych z realizacją procesu inwestycyjnego, a zwłaszcza z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej - to główny cel przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
Krzysztof Sobczak
03.07.2019
Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że fotografia przedstawiająca Grzegorza Kowalskiego z kurzymi wnętrznościami na twarzy jest chroniona jako element performance Wiktora Gutta. Nie ma znaczenia, że została wykonana w 1976 i prawo autorskie jej nie obejmowało. Piotr Uklański, który ją wykorzystał bez zgody obu artystów, ma za to przeprosić.
Jolanta Ojczyk
03.07.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Sieci handlowe na różne sposoby obchodzą zakaz stosowania opłat półkowych. Mimo ostrzeżeń prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz utrwalonego orzecznictwa, nakazującego zwrot fikcyjnych premii i rabatów. Panaceum na te praktyki miała być ustawa o przewadze kontraktowej - niestety, objęła ona tylko wycinek rynku.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.07.2019
Prawo cywilne
Cezarowie umierają, a ustawy zostają. I jeśli projekt o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zostanie uchwalony, to jutro, za 10, 50 lat może się znaleźć ktoś, kto będzie chciał skorzystać z niego w sposób niewłaściwy. I tego należy się obawiać - mówi adwokat, prof. Michał Romanowski
Jolanta Ojczyk
03.07.2019
Spółki Compliance
Grupa pracowników Państwowej Inspekcji Pracy zamierza złożyć pozwy o dyskryminację w związku z zatrudnianiem w tej instytucji nowych inspektorów po krótkim przeszkoleniu i z wysokimi pensjami. Główny Inspektor Pracy odpiera zarzuty wyjaśniając, że skrócone aplikacje na inspektorów są wynikiem m.in. braków kadrowych PIP.
Paweł Żebrowski
02.07.2019
Rynek Prawo pracy