Przez wiele lat uważało się, że prewencja z obszaru compliance to domena sektora prywatnego. Tymczasem działania antykorupcyjne dotyczą też sektora publicznego. Dlatego cieszy mnie, że CBA szkoli urzędników - mówi Radosław Wywiał, compliance officer w Man Trucks&Bus.
Jolanta Ojczyk
30.05.2019
Compliance
Do manipulacji miało dojść na hurtowym rynku energii w 2018 r. Zawiadomienie złożył prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Postępowanie wyjaśniające dotyczące znacznego wzrostu cen energii elektrycznej prowadzone było od grudnia ubiegłego roku.
Patrycja Rojek-Socha
29.05.2019
Rynek i konsument
Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, aby firma PayU mogła udzielać tzw. kredytu płatniczego, czyli pożyczki na sfinansowanie zakupów. KNF wydała też dwie decyzje negatywne dla spółek starających się o status krajowej instytucji płatniczej.
Jolanta Ojczyk
29.05.2019
Finanse

Niedobór kadr, nie procedury słabą stroną sądów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Przyczyną niewydolności sądownictwa powszechnego nie jest słabość procedury cywilnej, ale braki kadrowe. Żadne uproszczenie procedur nie usunie tego problemu. Trzeba rozbudowywać kadry, tak jak rozbudowujemy metro, by wszyscy wygodnie i szybko mogli nim jeździć - twierdzi pisze Piotr Jeżółkowski z kancelarii Patpol Legal.
Piotr Jeżółkowski
29.05.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Netia, UPC, Multimedia, Vectra, INEA oraz TOYA chcą odwołać się od decyzji prezesa UKE określających zasady udostępniania ich infrastruktury innym przedsiębiorcom. Prawnicy twierdzą, że taka decyzja może odnosić się tylko do konkretnego budynku, a nie określać jednakowe zasady dla wszystkich.
Jolanta Ojczyk
29.05.2019
Prawo gospodarcze
Zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń, wprowadzające możliwość proporcjonalnego obniżenia odszkodowania z powodu zaniżenia wartości ubezpieczonego mienia są nieważne - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. Dlatego, że byłoby to krzywdzące dla ubezpieczonego i nie odpowiadało wpłaconym składkom - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.05.2019
Prawo cywilne
Żeby świadczenie było opodatkowane podatkiem od towarów i usług musi być wzajemne. Jeśli przedsiębiorca płaci karę umowną za niewykonanie umówionej czynności, nie otrzymuje niczego w zamian. Od kary nie trzeba więc naliczać VAT. Potwierdza to właśnie najnowsze stanowisko skarbówki.
Krzysztof Koślicki
29.05.2019
VAT
Prezydent podpisał ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, która wprowadza rozwiązania realizujące postulaty zgłaszane przez środowiska rolnicze - złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Nie tylko rolnik kupi działkę rolną, łatwiejsza będzie też jej sprzedaż.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2019
Budownictwo
Krajowy Zasób Nieruchomości będzie dysponował większą ilością terenów, które będzie można wykorzystać pod budownictwo mieszkaniowe. Senat przyjął nowelę ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji Prawa spółdzielczego, która zakłada zniesienie możliwości "płynnego" przekształcania spółdzielni pracy w spółki handlowe i jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2019
Prawo gospodarcze
Zwiększenie kontroli gmin nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi i nadzoru nad firmami odbierającymi śmieci, podwójna stawka za niesegregowanie i zaostrzenie kar za gospodarowanie odpadami niezgodne z przepisami – przewiduje projekt zmian ustawy śmieciowej przyjęty przez rząd.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Resort rozwoju przekazał do konsultacji projekt zmian ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowelizacja zapewni pomoc dla właścicieli budynków wybudowanych w systemie wielkopłytowym i wsparcie dla samorządów na remonty mieszkalnych budynków komunalnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Uszczelnienie systemu podatkowego jest konieczne. Nie może jednak odbywać się kosztem podatników. Narzędzia, które stosuje fiskus, muszą też być adekwatne do zakładanych celów. Takie m.in. wnioski płyną z konferencji pt. Uszczelnianie systemu podatkowego – dokąd zmierzamy.
Krzysztof Koślicki
28.05.2019
Ordynacja
Pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeszukali siedzibę firmy Fellowes Polska sprzedającej sprzęt biurowy. Urząd sprawdza, czy nie doszło do zmowy cenowej na rynku niszczarek.
Jolanta Ojczyk
28.05.2019
Ochrona konkurencji

Widmo decyzji prezesa UKE nad operatorami kablówek

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Technologia, także wykorzystywana przez telewizję kablową zmienia się nieustannie. Nie można zatem wykluczyć sytuacji, w której udostępnienie infrastruktury będzie nie tylko możliwe, ale i opłacalne dla potencjalnych korzystających. To jednak nie jest element wystarczającym do zastosowania regulacji ex-ante
Ireneusz Piecuch
28.05.2019
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Powszechnie zakłada się, że pojęcie cen transferowych łączy się automatycznie z optymalizacją. Tak jednak nie jest. To normalne, biznesowe transakcje, tyle tylko że zawierane w grupie, przez podmioty powiązane. Na ich wycenę wpływa wiele czynników. Nie chodzi w nich zawsze o unikanie podatków – tłumaczy Ewelina Stamblewska-Urbaniak, partner w Crido.
Krzysztof Koślicki
28.05.2019
CIT Spółki
Chodzi o informacje, dane elektroniczne, które nie pozwalają na ustalenie tożsamości, ale wskazują z jakich wyszukiwarek, systemów operacyjnych korzystamy, jakie strony przeglądamy. Ile czasu na nich spędzamy - czyli o podstawę wielu nowoczesnych usług.
Patrycja Rojek-Socha
28.05.2019
Do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej wpisano już blisko 7 tys. zarządców sukcesyjnych, którzy mają pomóc w prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej po śmierci właściciela. Ministerstwo przedsiębiorczości kończy prace nad kolejnymi zmianami dla biznesu.
Jolanta Ojczyk
28.05.2019
Spółki Małe i średnie firmy
Rachunki za energię wyższe o 50, a nawet 70 procent to od stycznia zmora samorządów i spółek miejskich. Przez opóźnienie zmian w prawie nie mogą jednak liczyć na zapowiedziane obniżki cen. Tymczasem Warszawa chce wystąpić do rządu o rekompensatę za zwiększenie kosztów. Łódź zamierza płacić tyle, co w zeszłym roku. Resort energii twierdzi, że pracuje nad rozwiązaniami i jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Prawnicy, ekonomiści, przedsiębiorcy, blisko 20 prelegentów będą dyskutować o wyzwaniach i problemach związanych z technologią rozproszonych baz danych.
Jolanta Ojczyk
27.05.2019
Nowe technologie

Na rozliczenia z fiskusem wpływa nie tylko prawo podatkowe

Prawnicy Finanse publiczne Doradca podatkowy Administracja publiczna
Prawo podatkowe jest częścią całego systemu prawa. Na poprawność rozliczeń wpływają nie tylko ustawy podatkowe. Pod uwagę trzeba brać także przepisy należące do innych dziedzin prawa m.in. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.
Krzysztof Koślicki
27.05.2019
Prawnicy Finanse publiczne Doradca podatkowy Administracja publiczna

Rzecznik TSUE dał frankowiczom diabelską alternatywę

Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
Rzecznik w swojej opinii w sprawie Dziubak dał wybór między upadkiem umowy ze wszystkimi tego konsekwencjami lub utrzymania jej przy życiu razem z nieuczciwym warunkiem. Wyboru ma dokonać kredytobiorca poinformowany przez sąd. Tyle, że taka procedura w polskich realiach, jest obecnie niewykonalna - ocenia Michał Jabłoński, adwokat z kancelarii Dentons.
Jolanta Ojczyk
27.05.2019
Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
Dzięki kolejnej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług firmy będą miały możliwość bezpłatnej weryfikacji informacji o swoich kontrahentach. Ustawę, która ma być kolejnym etapem uszczelniania systemu VAT, podpisał właśnie prezydent.
Krzysztof Sobczak
25.05.2019
VAT Małe i średnie firmy

Zmiany w ustawie o pomocy publicznej z podpisem prezydenta

Finanse publiczne Administracja publiczna
Zmiany sposobu przekazywania sprawozdań prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez podmioty udzielające pomocy publicznej zawiera nowelizację ustawy ws. pomocy publicznej, którą właśnie podpisał prezydent. Jej celem jest dostosowanie tej ustawy do przepisów Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
25.05.2019
Finanse publiczne Administracja publiczna
Dyrektywa autorska, którą zaskarżył polski rząd do TSUE nie zagraża wolności wypowiedzi, zwłaszcza w internecie, gdyż prawo to wmontowane jest od dawna w prawa autorskie i orzecznictwo europejskie - uspakajają prawnicy. - Dyrektywa ma na celu zapewnić godziwą rekompensatę twórcom - podkreślają.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.05.2019
Prawo cywilne

Senat też za przywracaniem połączeń do małych miejscowości

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo gospodarcze
Bez poprawek Senat przyjął w piątek ustawę o przywracaniu lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki zawartym w niej rozwiązaniom mają być przywracane zlikwidowane wcześniej połączenia do małych miejscowości, co ma przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu.
Krzysztof Sobczak
25.05.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo gospodarcze
W całej Unii Europejskiej zgłoszono blisko 90 tys. przypadków utraty danych osobowych. Za naruszenie RODO nałożono jednak tylko 110 kar w tym 75 w Niemczech i dwie w Polsce. Większość nie przekracza 6 tys. euro. Blisko 68 proc. firm, które odczuły koszty, także finansowe, wdrożenia RODO, nie powinny więc się bać.
Jolanta Ojczyk
25.05.2019
RODO Prawo unijne
Skoro córka pozyskała z lokaty matki pieniądze, to musi je zwrócić. Powódka nie chciała bowiem przekazać córce swoich oszczędności w formie darowizny. Gdy dowiedziała się ona, że zgromadzone środki zostały wypłacone, była wzburzona. Wola obdarowania musi być zaś wyrażona jednoznacznie - orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku.
Aleksandra Partyk
25.05.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne Domowe finanse
Compliance to coś więcej niż zgodność z przepisami prawa, to także zgodność z regulacjami wewnętrznymi. To także przewidywanie zdarzeń, które mogą nastąpić, czyli ocena ryzyka. Compliance wymaga spojrzenia z perspektywy całego przedsiębiorstwa. Dlaczego - mówi dr Anna Partyka–Opiela, partner w Kancelarii DZP.
Jolanta Ojczyk
24.05.2019
Spółki Compliance

Polska skarży do TSUE dyrektywę o prawach autorskich

Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze
Polski rząd złożył skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. dyrektywy o prawach autorskich. Według ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego chodzi o artykuł 17 dyrektywy, który "zagraża wolności w internecie i jest sprzeczny z podstawowymi wartościami UE, dot. wolności słowa, idei, kreowania nowych treści".
Krzysztof Sobczak
24.05.2019
Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze