Polska wprawdzie wygrała przed Sądem Unii Europejskiej spór o podatek handlowy, jednak gdyby podjęto rozmowy z Komisją Europejską w tej sprawie, byłaby szansa, że Komisja ostatecznie by go nie zakwestionowała i przez ostatnie trzy lata podatek mógłby być pobierany - twierdzi dr Magdalena Porzeżyńska
Magdalena Porzeżyńska
21.05.2019
CIT Prawo gospodarcze
Wskutek poruszenia, jakie wywołał film „Tylko nie mów nikomu”, niezwłocznie przystąpiono do nowelizacji przepisów kodeksu karnego. Wśród wielu rozwiązań nowelizacji, których trafność czy jakość może budzić zasadnicze wątpliwości, uwadze opinii publicznej zdaje się umykać radykalne zaostrzenie odpowiedzialności za przestępstwa gospodarcze i podatkowe – pisze dr Katarzyna Witkowska-Moździerz z Crido.
Katarzyna Witkowska-Moździerz
21.05.2019
Prawo karne Ordynacja
Część prawników uważa, że po spodziewanym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE frankowicze będą mogli wznowić przegrane już sprawy. Tyle, że podobną skargę dotyczącą lichwiarskiej pożyczki sąd rozstrzyga już od pięciu miesięcy. By ułatwić mu podjęcie decyzji, trzeba wprost wpisać do kpc, że orzeczenie TSUE jest podstawą do rozpoczęcia procesu.
Jolanta Ojczyk
21.05.2019
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Roszczenie właściciela gruntu o nabycie przez posiadacza własności działki za odpowiednim wynagrodzeniem nie ulega przedawnieniu, gdy na nieruchomości wybudowano sieć energetyczną lub gazociąg o znacznej wartości - taki jest sens uchwały, którą podjął Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.05.2019
Prawo cywilne Spółki
W 2018 r. wydano 328,8 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce, czyli blisko 40 proc. więcej niż w 2017 r. i prawie 5-krotnie więcej niż w 2015 r. - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Zezwolenia takie najczęściej wydawane są obywatelom Ukrainy, ale na drugim miejscu są Nepalczycy.
Krzysztof Sobczak
20.05.2019
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Minister środowiska Henryk Kowalczyk podał, ile może wynieść kaucja za butelki PET po wprowadzeniu zapowiadanej reformy gospodarki odpadami. Może to być 10 groszy, czyli tyle, ile za torebki foliowe. Według autorów tego projektu, proponowana opłata ma wpłynąć na zmniejszenie zużycia opakowań z plastiku.
Jolanta Ojczyk
20.05.2019
Środowisko
Rządowy projekt ustawy zwalczającej lichwę zmierza do osiągnięcia pożądanych celów, ale ma wiele wad i błędów - stwierdzili eksperci Rady Legislacyjnej. Zauważają, że projekt dopuszcza udzielanie kredytów osobom niewypłacalnym. Według autorów opinii poprawić też należy m.in. przepisy o zamkniętym katalogu kosztów pozaodsetkowych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.05.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje powołanie jednego sądu do rozstrzygania sporów z tej dziedziny. Jednak pomysłowi temu sprzeciwia się Ministerstwo Finansów. Resort ten nie zgadza się na wzrost wydatków z tego tytułu - chodzi o niecałe 3 mln zł rocznie. Decyzję ma podjąć Komitet Stały Rady Ministrów.
Jolanta Ojczyk
20.05.2019
Zamówienia publiczne
Prośby o kolejne zgody na przetwarzanie danych osobowych i zmiany w procedurach wewnętrznych podmiotów świadczących usługi on-line to skutek nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawa telekomunikacyjnego.
Bogdan Fischer
18.05.2019
Prawo gospodarcze RODO
Przepisy o rachunkowości są jasne. sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym trzeba to zrobić do 31 marca. Biegły rewident bada już istniejące, sporządzone i podpisane sprawozdanie finansowe. Czekanie na jego opinię nie wydłuża tego terminu - pisze Łukasz Drożdżowski, radca prawny.
Łukasz Drożdżowski
18.05.2019
Spółki
W momencie powstania zobowiązania, treść stosunku zobowiązaniowego powinna być określona, albo co najmniej znane powinny być obiektywne kryteria, pozwalające określić w przyszłości treść świadczenia - uważa Sąd Okręgowy, a Sąd Najwyższy uznał, że ta konkluzja jest słuszna.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.05.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Cztery panele tematyczne, blisko 20 prelegentów – to najkrótsze podsumowanie konferencji z okazji 25. rocznicy uchwalenia ustawy o zamówieniach publicznych, która odbędzie się 10 czerwca.
Jolanta Ojczyk
17.05.2019
Zamówienia publiczne
Obniżenie stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin poprzez zmniejszenie współczynników przyjmowanych do obliczania stawki podatku od wydobycia miedzi i od wydobycia srebra - to cel podpisanej już przez prezydenta nowelizacji ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.
Krzysztof Sobczak
17.05.2019
CIT
Rząd zamierza zrezygnować z obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek. Podkreśla, że to zbędny formalizm. Jednak, by na zawsze się pożegnać z pieczęciami, musi zmienić wiele przepisów, w których były one do tej pory wymagane.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
17.05.2019
Opieka zdrowotna
Sejm poparł poprawkę Senatu do nowelizacji Prawa spółdzielczego. Ustawa zakłada zniesienie możliwości "płynnego" przekształcania spółdzielni pracy w spółki handlowe. Jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.05.2019
Prawo gospodarcze
Unia szykuje nowe przepisy dotyczące ochrony sygnalistów, które mogą znacząco głęboko ingerować w swobodę prowadzonej działalności. O ile bowiem przepisy chronią przedsiębiorców przed złą wiarą osób zgłaszających informacje fałszywe, o tyle nie zapewniają obrony przed złą wolą sygnalisty, jeśli tylko samo zgłoszenie może zostać zweryfikowane pozytywnie - pisze Marcin Maciejak, prawnik z kancelarii GESSEL.
Marcin Maciejak
17.05.2019
Compliance
Przedsiębiorca, któremu umiera małżonek, nie może dziś swobodnie prowadzić dalej działalności bez zgody pozostałych spadkobierców. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uwzględniło wnioski Najwyższej Izby Kontroli i przygotowało zmiany, które pozwolą na powołanie tzw. zarządcy tymczasowego w zastępstwie nieżyjącego małżonka.
Agnieszka Matłacz
17.05.2019
Małe i średnie firmy
Nowe prawo w pierwszych latach pozytywnie wpłynie na gminne budżety. Należy spodziewać się masowego uiszczania jednorazowych opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania. Spowoduje to znaczny przyrost środków w kasach gmin - pisze Mariusz Łubiński, ekspert zarządzania nieruchomościami.
Mariusz Łubiński
17.05.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Nie będzie można pobierać opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej. Co więcej przedsiębiorstwo będzie je musiało wydać w ciągu 30 dni. Gdy przekroczy ten termin, może zapłacić 500 zł kary za każdy dzień opóźnienia. Takie ułatwienia dla inwestorów przewiduje nowela prawa budowlanego.
Jolanta Ojczyk
17.05.2019
Budownictwo
Podmioty świadczące usługi pocztowe w pewnych okolicznościach mają obowiązek dostarczania zawartości niedoręczonych przesyłek staroście. Nowelizacja, która likwiduje odesłania do nieobowiązujących już przepisów Kodeksu cywilnego w tej sprawie, trafi do podpisu prezydenta.
Agnieszka Matłacz
16.05.2019
Rynek i konsument

Więcej gruntów na cele Mieszkania Plus

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Krajowy Zasób Nieruchomości będzie dysponował większą ilością terenów, które będzie można wykorzystać pod budownictwo mieszkaniowe.W czwartek Sejm uchwalił nowelizację, która wprowadza zmiany.  
Katarzyna Kubicka-Żach Agnieszka Matłacz
16.05.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Prawie 56 tys. złotych ma zapłacić związek sportowy za ujawnienie numeru PESEL, imienia, nazwiska i adresu zamieszkania 585 sędziów. Zdjęcie opublikowane na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazuje, że chodzi o związek piłki nożnej.
Jolanta Ojczyk
16.05.2019
RODO
Dotychczasowy dyrektor Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jan Nowak został w kwietniu wybrany na prezesa tej instytucji. 16 maja złożył w Sejmie ślubowanie.
Krzysztof Sobczak Agnieszka Matłacz
16.05.2019
RODO

Premier przesądza - nie będzie testu przedsiębiorcy

PIT Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Taki test nie zostanie wprowadzony: chcę jasno powiedzieć, bo widzę, że sprawa ciągle wywołuje emocje: NIE BĘDZIE ŻADNEGO TESTU PRZEDSIĘBIORCY" - stwierdził premier Mateusz Morawiecki. A minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz dodała, że wypowiedź szefa rządu jednoznacznie przecina dywagacje, że trwają prace nad tego typu rozwiązaniami.
Krzysztof Sobczak
16.05.2019
PIT Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Decyzja Komisji Europejskiej dotycząca podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce jest nieważna - stwierdził w czwartek Sąd Unii Europejskiej. Zdaniem sądu, Komisja popełniła błąd, uznając sporny środek za pomoc państwa. Jeśli wyrok uprawomocni się, Polska będzie mogła pobierać zawieszony obecnie podatek handlowy.
Krzysztof Sobczak
16.05.2019
CIT PIT Prawo gospodarcze
92 prawników i ekonomistów podpisało manifest przeciwko upolitycznieniu decyzji Komisji Europejskiej w sprawach koncentracyjnych. Podkreślają, że KE powinna być absolutnie niezależna. Decyzje polityczne mogą bowiem przynieść korzyści tylko kilku dużym firmom.
Jolanta Ojczyk
16.05.2019
Spółki Prawo gospodarcze

Compliance officer to polisa na życie firmy

Spółki Prawo gospodarcze Compliance
Każda spółka powinna pomyśleć o zatrudnieniu osoby odpowiedzialnej za zarządzanie zgodnością. I nie tylko dlatego, że rząd pracuje nad rygorystycznymi przepisami o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. To już jest kanon dobrego zarządzania, który pozwala uniknąć kosztownych deczyji – mówi prof. Bartosz Makowicz, dyrektor Viadrina Compliance Center.
Jolanta Ojczyk
16.05.2019
Spółki Prawo gospodarcze Compliance
Krzysztof Tchórzewski, minister energii zapewnia, że od sierpnia ruszą wypłaty dla spółek z funduszu rekompensującego różnice cen energii. Eksperci i wiceminister przedsiębiorczości ostrzegają, że projekt rozporządzenia w tej sprawie dyskryminuje małe spółki, które nie kupują energii na giełdzie. Może wręcz doprowadzić do wyeliminowania ich z rynku i sporu z Komisją Europejską.
Jolanta Ojczyk
16.05.2019
Spółki Prawo gospodarcze
Skoro sąd nie może uzupełnić luki w umowie po usunięciu z niej niedozwolonej klauzuli, to nie może też zlecać biegłym ustalenia kursu rynkowego, tzw. kursu sprawiedliwego. Te opinie są zbędne. Ale gdy zapadł wyrok, w którym sąd pozwolił sobie na uzupełnienie umowy, to takie rozstrzygnięcie powinno być zmienione - twierdzi radca prawny Tomasz Konieczny.
Tomasz Konieczny
16.05.2019
Prawo cywilne Kredyty frankowe

KNF wyznacza kuratora dla Idea Banku

Prawo gospodarcze Finanse
Komisja Nadzoru Finansowego powołała kuratora dla Idea Banku. Ma on doprowadzić do poprawy sytuacji banku w związku z powstaniem zagrożenia dla interesów posiadaczy rachunków bankowych.
Jolanta Ojczyk
15.05.2019
Prawo gospodarcze Finanse