Nowe zasady przedawnienia uderzą we frankowiczów i mediacje

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Od końca czerwca zawezwanie do ugody, ale też mediacja, będą jedynie zawieszały, a nie przerywały, bieg terminu przedawnienia. Zmiana ma pomóc w walce np. z nieuczciwymi windykatorami, ale - jak oceniają prawnicy - uderzy w konsumentów, m.in. we frankowiczów. Banki zapewne zmienią taktykę i, zamiast propozycji ugód, zaczną od razu składać pozwy o zapłatę. Na atrakcyjności straci także mediacja.
Renata Krupa-Dąbrowska Patrycja Rojek-Socha
06.04.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Prezydent podpisał kontrowersyjną nowelizację Kodeksu spółek handlowych. Zmiany mają wzmocnić nadzór w spółkach kapitałowych oraz wprowadzić do polskiego ustawodawstwa prawo holdingowe. Od początku jednak prac nad tymi przepisami towarzyszyła ostra krytyka ze strony prawników oraz środowisk biznesu.
Renata Krupa-Dąbrowska
05.04.2022
Spółki Prawo gospodarcze

Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki
Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.
Krzysztof Koślicki
05.04.2022
Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki
Budżet Funduszy Europejskich na Rzecz Nowoczesnej Gospodarki wynosi blisko 36 mld zł w latach 2021-2027. By skorzystać z programu trzeba mieć projekt kwalifikujący się do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. W tym roku polska lista KIS została poszerzona o syntezę substancji czynnych i rozwój leków równoważnych, czyli generycznych. To daje szansę, że do polskich firm farmaceutycznych trafi więcej funduszy niż w latach 2014-2021.
Katarzyna Redmerska
05.04.2022
Finansowanie zdrowia Farmacja
Dopiero na jesieni 2022 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok ważny dla tysięcy frankowiczów. Chodzi o rozwianie wątpliwości dotyczących początku biegu przedawnienia ich roszczeń przeciwko bankom. Na razie odbyła się rozprawa. Zdominował ją problem niewydolności Sądu Najwyższego w obszarze kredytów frankowych.
Regina Skibińska
05.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Po wejściu w życie nowelizacji kodeksu spółek handlowych polskie spółki kapitałowe działające w strukturach międzynarodowych mogą być zainteresowane przeglądem swoich struktur organizacyjnych i transakcyjnych. W szczególności powinny to rozważyć polskie spółki, w których funkcjonują polecenia wydawane przez ich spółki dominujące w transakcjach zawieranych w interesie grupy.
Michał Smolny
05.04.2022
Spółki Prawo gospodarcze

Oprogramowanie z Rosji i Białorusi może być niebezpieczne

Nowe technologie Prawo gospodarcze RODO Ukraina
W związku z wojną w Ukrainie rośnie ryzyko związane z używaniem oprogramowania komputerowego pochodzącego z Federacji Rosyjskiej bądź Białorusi. Ostrzega przed tym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Spośród przesłanek, które mogą wpłynąć negatywnie na użytkowanie produktów są problemy z aktualizacją, czy brak wsparcia technicznego produktów.
Regina Skibińska
04.04.2022
Nowe technologie Prawo gospodarcze RODO Ukraina

Nowy formularz VAT-R także w języku angielskim

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów przygotowało nowy formularz VAT-R. Jego wprowadzenie ma związek z grupami VAT, które będzie można tworzyć od lipca 2022 roku. Wtedy też stosowanie zmienionego druku stanie się obowiązkowe. Nowy formularz będzie zawierał tłumaczenie na język angielski.
Krzysztof Koślicki
04.04.2022
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
W Rosji masowo zaczęto już podrabiać zachodnie marki. Władze tego kraju wydały nawet specjalny dekret w tej sprawie. To odwet za sankcje nałożone na Rosję w związku z agresją przeciwko Ukrainie. Walka z rosyjskimi podróbkami będzie dla firm bardzo trudna, bo więcej w tym polityki, aniżeli prawa. Prawnicy mówią wprost, że to walka z wiatrakami.
Renata Krupa-Dąbrowska
04.04.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ukraina
Ryzyko, że wybrana na początku roku forma opodatkowania PIT za moment okaże się nieopłacalna, staje się coraz bardziej realne. Z początkiem lipca ma wejść w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Może się wtedy okazać, że lepiej jednak być na skali podatkowej, a nie na ryczałcie. Problem jednak w tym, że zasad rozliczania PIT nie można zmieniać w trakcie roku.
Krzysztof Koślicki
04.04.2022
PIT Rachunkowość Polski Ład
Bankom zdarza się blokować rachunki osób upadłych w momencie ogłoszenia przez nie upadłości konsumenckiej, nie zważając na to, czy kwota wpływająca na rachunek wchodzi do masy upadłości, czy też nie. Tymczasem banki nie powinny tak postępować, ponieważ na podstawie posiadanych informacji są w stanie ustalić, że środki nie wchodzą do masy upadłości.
Regina Skibińska
02.04.2022
Rynek i konsument Domowe finanse
Cyberataki stają się zjawiskiem powszechnym na świecie i w Polsce. Gdy 14 lutego ich ofiarą stało się Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, sparaliżowało to łączność, sieć komputerową i działanie strony internetowej. Ostatnio próbowano także zaatakować stronę Izby Rozliczeniowej oraz serwery rządowe, a ok. 27 tys. złośliwych wiadomości w ciągu jednego dnia trafiło do operatorów infrastruktury krytycznej i do odbiorców rządowych.
Paulina Jakubowska
02.04.2022
Administracja publiczna Nowe technologie
Budowa ogrodzenia nie wymaga pozwolenia, ale nie może ono być zbyt wysokie i nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Przepisy zabraniają umieszczania na nim na wysokości mniejszej niż 1,8 metra ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów.
Joanna Maj
02.04.2022
Budownictwo

Ważne zmiany w Kodeksie pracy dla pracowników - rodziców w 2022 r.

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Wydłużone urlopy rodzicielskie, zwolnienie od pracy w nagłych sytuacjach, urlop opiekuńczy – to tylko część planowanych zmian, które przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Przedstawione zmiany będą sporym wyzwaniem dla pracodawców - pisze Katarzyna Popławska, specjalista ds. kadr i płac w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych Mazars.
Katarzyna Popławska
01.04.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
W sobotę kończą się konsultacje zmian w Polskim Ładzie. Z projektu wynika, że stawka PIT zostanie obniżona z 17 do 12 proc. dla podatników rozliczających się według skali podatkowej. Likwidacji ulegnie też ulga dla klasy średniej. Zmiany mają wejść w życie w 2023 roku, ale będą obowiązywać wstecznie - od 1 lipca 2022 r.
Krzysztof Koślicki
01.04.2022
PIT Polski Ład
Dziesięć organizacji reprezentujących 11,5 tys. firm oraz niemal 700 gmin apeluje o odblokowanie rozwoju lądowej energetyki wiatrowej – jako gwarancji bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski. Ich zdaniem w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej filarem bezpieczeństwa energetycznego musi być szybka redukcja naszej zależności od paliw kopalnych.
Renata Krupa-Dąbrowska
01.04.2022
Samorząd terytorialny Nowe technologie Prawo gospodarcze
Brak etykiety energetycznej, etykieta nieprawidłowo sporządzona, niewłaściwa karta informacyjna produktu - takie m.in. nieprawidłowości stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzając, czy dostawcy i sprzedawcy pralek, pralko-suszarek, zmywarek, urządzeń chłodniczych prawidłowo stosują etykiety energetyczne. - Bo nabywca ma prawo wiedzieć, ile prądu zużyje np. nowa lodówka i jakie ma parametry - komentuje Urząd.
Krzysztof Sobczak
01.04.2022
Rynek i konsument
Od 1 kwietnia obowiązuje nowelizacja ustawy, która wprowadza m.in. nowy system rozliczeń dla prosumentów - net billing. Zgodnie z tym systemem, prosumenci będą sprzedawać nadwyżki energii wprowadzone do sieci po określonej cenie, a za energię pobraną będą płacić jak inni odbiorcy. Według ekspertów od rynku energii, te nowe zasady będą mniej korzystne i mogą zahamować rozwój takiej produkcji energii.
Krzysztof Sobczak
01.04.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Rolnik zapłaci z opóźnieniem za ubezpieczenie upraw, a składka będzie mogła być przekazana ze środków z płatności bezpośrednich. Może to zwiększyć zainteresowanie ubezpieczeniem upraw, które nie cieszy się popularnością, co przy rosnących szkodach spowodowanych zmianami klimatu, stanowi duży problem. Także rząd zwiększa w tym roku fundusze na dopłaty do ubezpieczeń rolnych.
Regina Skibińska
01.04.2022
Prawo gospodarcze Ubezpieczenia

NSA: W sądach administracyjnych coraz więcej spraw

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy
W 2021 roku wpłynęło o 20 proc. więcej skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, a do Naczelnego Sądu Administracyjnego prawie o 100 proc. więcej skarg kasacyjnych. Eksperci ostrzegają, że liczba skarg może jeszcze wzrosnąć z powodu skomplikowania systemu prawnego przez Polski Ład, a czas oczekiwania na rozstrzygnięcie się jeszcze wydłuży.
Wiesława Moczydłowska
01.04.2022
Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy
Skarga nadzwyczajna wniesiona do Sądu Najwyższego nie może służyć przywracaniu utraconych z własnej winy terminów. Celem jej jest bowiem zapewnienie zgodności orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych z Konstytucją RP - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i mimo rażącej obrazy przepisów prawa nie uwzględniła skargi wniesionej przez Prokuratora Generalnego, nie uchyliła też wyroku sądu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.04.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Pracodawcy nie mają nic przeciwko wydłużeniu okresu próbnego z obecnych 3 do 6 miesięcy, a w szczególnych przypadkach, gdy sprawdzane są kompetencje i kwalifikacje np. zarządcze – nawet do 9 miesięcy. Jak twierdzą, tego obecnie potrzebuje rynek pracy. Jednak zdaniem prawników, to dyskusyjne rozwiązanie, bo umowa na okres próbny jest wyjątkiem od reguły.
Grażyna J. Leśniak
01.04.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 31 marca 2022 r. wyrok, w którym oddalił skargę Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w sprawie zwolnienia z akcyzy wyrobów energetycznych wykorzystywanych przez zakłady energochłonne. TSUE stwierdził, że unijne przepisy nie wykluczają ze zwolnienia od akcyzy zakładów energochłonnych, objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji.
Krzysztof Sobczak
31.03.2022
Akcyza Prawo gospodarcze Prawo unijne

Rząd przygotowuje ustawę o dostępności produktów i usług

Pomoc społeczna Nowe technologie Prawo gospodarcze
Nowe wymogi dostępności dla systemów sprzętu komputerowego i ich systemów operacyjnych, samoobsługowych terminali płatniczych, bankomatów, automatów biletowych, urządzeń do odprawy samoobsługowej, interaktywnych terminali informacyjnych, smartfonów i czytników książek elektronicznych - przewiduje projekt ustawy, który do konsultacji skierowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Krzysztof Sobczak
31.03.2022
Pomoc społeczna Nowe technologie Prawo gospodarcze
Dotychczas podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP-Box nie miał możliwości korzystania przy obliczeniu podstawy opodatkowania podlegającej preferencyjnemu opodatkowaniu z odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R. Teraz zyskał taką możliwość – mówi dr Przemysław Szymczyk.
Wiesława Moczydłowska
31.03.2022
Ordynacja CIT PIT
W dniach 6-7 kwietnia br. w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się XIII edycja Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG. Podczas spotkania działów prawnych poruszone zostaną tematy m.in: zmian w KSH, nowych regulacji dotyczących sygnalistów, skutecznego dochodzenia roszczeń w czasach pandemii i kryzysu w sądownictwie, raportowania ESG, zrównoważonego finansowania, możliwości transferu ryzyka prawnego oraz kwestie organizacji WZA.
Renata Krupa-Dąbrowska
31.03.2022
Spółki Prawo gospodarcze

Sztuczna inteligencja wkrótce zajmie się podatkami

Ordynacja Doradca podatkowy Nowe technologie
Sztuczność konstrukcji oraz techniczna złożoność prawa podatkowego pod względem struktury i treści prawdopodobnie pozwoli w przyszłości na szersze stosowanie w postępowaniach podatkowych i będących ich konsekwencją sądowych rozwiązań w oparciu o sztuczną inteligencję. Już dzisiaj są przykłady pierwszych zastosowań AI w obszarze postępowań sądowych, m.in. w Chinach, Singapurze, Estonii czy Wielkiej Brytanii.
Krzysztof Koślicki
31.03.2022
Ordynacja Doradca podatkowy Nowe technologie
W przypadku zakupu samochodów w ramach transakcji nieopodatkowanych VAT nabywca, który nabywa je w celu sprzedaży w ramach transakcji opodatkowanych w systemie VAT marża, ma obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Termin zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji PCC-3 upływa 14 dnia od dnia dokonania czynności.
Krzysztof Kaźmierski
31.03.2022
Ordynacja VAT Rachunkowość
Podobnie jak w przypadku zakupu biletu bezpośrednio od organizatora koncertu, prawo do odstąpienia nie przysługuje też przy zakupie u pośrednika, o ile ryzyko ekonomiczne związane z wykonaniem tego prawa ciążyłoby na organizatorze - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. To wyjątek od ogólnej zasady dotyczący wypoczynku i imprez kulturalnych.
Krzysztof Sobczak
31.03.2022
Rynek i konsument
Najpóźniej do końca tego roku w kodeksie spółek handlowych mają pojawić się przepisy dotyczące transgranicznych podziałów spółek. Obecnie przygotowuje je Ministerstwo Sprawiedliwości, a termin implementacji unijnych dyrektyw upływa z końcem 2022 roku. Proponowane rozwiązania mają ułatwić spółkom prowadzenie działalności na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.
Renata Krupa-Dąbrowska
31.03.2022
Spółki Prawo gospodarcze Prawo unijne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski