Prawo.pl
Ekspert księgowo-kadrowy
10.01.2014
Czy na terenie, dla którego miejscowy plan ustala: zakaz lokalizowania obiektów służby zdrowia...
Anna Kamińska
10.01.2014
Budownictwo
Rolnik, który sprzeda działkę rolną, ale z przeznaczeniem pod zabudowę, musi zapłacić podatek od...
PAP
10.01.2014
Budownictwo
Przy wprowadzaniu ścieków do środowiska istotny jest zawsze pierwszy odbiornik, dlatego też jeżeli...
Ewa Piętowska
10.01.2014
Środowisko
Poszukiwanie gazu łupkowego jest skutecznie blokowane przez pozarządowe organizacje środowiskowe,...
Karol Kozłowski
10.01.2014
Środowisko