Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że odwołanie ze stanowiska Mazowieckiego...
Inny
23.02.2016
Budownictwo
Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną może być oddany do eksploatacji w latach 2021-2022 - podano...
PAP
23.02.2016
Środowisko
Za ponad 7 milionów złotych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyremontowały 5 mostów kolejowych w...
Inny
23.02.2016
Budownictwo
Pełne wdrożenie unijnej dyrektywy z 2012 r., zgodnie z którą państwa członkowskie muszą osiągnąć do...
PAP
23.02.2016
Środowisko
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, pozwolenia na budowę...
Michał Bursztynowicz
23.02.2016
Budownictwo
Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie ws. odstrzału dzików - poinformowała w...
PAP
23.02.2016
Środowisko
W przypadku transgranicznego przemieszczania odpadów przesyłce towarzyszy dokument przemieszczania...
Maria Duczmal
23.02.2016
Środowisko
Proponowane przez resort energii zapisy nowelizacji ustawy o OZE doprowadzą do zaprzepaszczenia...
PAP
23.02.2016
Środowisko
Połowa Polaków zdecydowanie opowiada się za polityką energetyczną, która powinna koncentrować się...
PAP
23.02.2016
Środowisko
W lutym dyrektorzy przedsiębiorstw z większości branż pozytywnie oceniają koniunkturę. Firmy z...
PAP
22.02.2016
Budownictwo
Dokumentacja przedprojektowa odbudowy linii kolejowej z Tarnowskich Gór do Zawiercia, wraz ze...
PAP
22.02.2016
Budownictwo
Politycy PO zapowiedzieli, że zwrócą się do prezesa NFOŚiGW o udostępnienie zapisów zawartej w...
PAP
22.02.2016
Środowisko
Odpowiednio zaprojektowane ławki, latarnie uliczne, wiaty przystankowe czy kosze na śmieci mogą...
PAP
22.02.2016
Budownictwo
NFOŚiGW i Fundacja Lux Veritatis zawarły ugodę, na podstawie której fundacja otrzyma ponad 26 mln...
PAP
22.02.2016
Środowisko
Trzykrotnie, a nie jak wcześniej planowano 5-krotnie większa niż dotychczas - i ograniczona tylko...
PAP
22.02.2016
Środowisko
Dobrej jakości woda z własnego ujęcia, wyciągi roślinne, witaminy i inne surowce pochodzenia...
PAP
22.02.2016
Nowe technologie
Bryła powstającej w Gliwicach jednej z największych hal widowisko-sportowych w Polsce została...
PAP
22.02.2016
Budownictwo
Uproszczenie rozwiązań prawnych i kapitałowych przy zakładaniu startupów, to cel wstępnego projektu...
PAP
22.02.2016
Na koniec tego roku chcemy przygotować projekt kodeksu budowlanego, który ureguluje cały proces...
PAP
22.02.2016
Budownictwo
Eksport usług budowlanych stanowi zaledwie nieco ponad 3 proc. wartości sprzedaży całego sektora....
Inny
22.02.2016
Budownictwo
22 lutego 2016 r. weszły w życie nowe przepisy Kodeksu pracy, które wprowadzają obszerne zmiany w...
Agnieszka Rosa
22.02.2016
W dniach 20-21 kwietnia br. w Gdańsku odbędzie się IV Ogólnopolski Szczyt Energetyczno-Gospodarczy...
Karol Kozłowski
22.02.2016
Środowisko
Od stycznia zmieniły się zasady wypłaty zasiłków macierzyńskich dla matek prowadzących własną...
Inny
22.02.2016
To do projektanta należy wstępna ocena odstępstw, zaś do organów nadzoru budowlanego, a także sądów...
Łukasz Smaga
22.02.2016
Budownictwo
Dyrektywa 2013/30/UE ustanawia wymogi w celu zapobiegania awariom wynikającym z działalności...
Inny
22.02.2016
Środowisko
Wiatrak produkujący prąd ma znajdować się w odległości od parków narodowych, rezerwatów, parków...
PAP
22.02.2016
Środowisko
Minister środowiska, spotkał z Barbarą Hendricks, minister środowiska Niemiec. Głównym przedmiotem...
Inny
22.02.2016
Środowisko
Za kilka lat poprzemysłowa wyspa Łasztownia w Szczecinie ma stać się wizytówką stolicy Pomorza...
PAP
22.02.2016
Budownictwo
Rolnik zbierający kamienie, które leżą na jego polu, nie musi posiadać zezwolenia na odzysk odpadów...
Janusz Jerzy
22.02.2016
Środowisko
Wiatrak produkujący prąd ma znajdować się w odległości od najbliższych budynków mieszkalnych nie...
PAP
22.02.2016
Budownictwo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski