Poseł Gosiewski sugeruje zmianę prawa tak, aby pominąć zainteresowanego inwestora przy zlecaniu wykonania oceny oddziaływania na środowisko danego przedsięwzięcia. Za wykonaną ocenę podmiot zlecający obciążałby inwestora.

Wiceminister środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski dostrzega problem konfliktu interesów, do którego dochodzi, gdy wykonawca raportu jest wybierany i opłacany przez inwestora. Jak informuje, w resorcie środowiska są analizowane możliwości znalezienia lepszych rozwiązań, jednak należy mieć świadomość, że mogą one rodzić z kolei inne problemy.

Wiceminister wskazuje na zmianę, która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., a zgodnie z którą autor raportu, a także raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 powinien legitymować się odpowiednim wykształceniem lub doświadczeniem zawodowym, a w przypadku zespołu autorów raportów – kierujący tym zespołem. Przedmiotowa regulacja zawarta jest w oczekującym na wejście w życie art. 74a ustawy ooś i przewiduje ona składanie oświadczeń przez autorów raportu o spełnieniu tych wymagań pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Ewa Saj, na podstawie odpowiedzi Ministerstwa Środowiska na interpelację poselską nr 5161

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 31 sierpnia 2016 r.