Prawo.pl
Książki o tematyce budowlanej najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej www.profinfo.pl w...
Jacek Górski
18.11.2016
Budownictwo
Wykonanie tarliska jest robotą w wodach, o której mowa w art. 123a ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo wodne...
Lucyna Osuch - Chacińska
18.11.2016
Środowisko
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany:Czy można rozpocząć roboty budowlane na podstawie...
Paweł Fiktus
18.11.2016
Budownictwo
Urlop okolicznościowy jest topłatny lub niepłatny urlop udzielany pracownikowi dla umożliwienia mu...
Paweł Ziółkowski
18.11.2016
Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów. Projekt...
Maria Pietkiewicz
17.11.2016
Budownictwo
W świetle obowiązujących przepisów, rozbiórka sieci wodociągowej nie wymaga ani pozwolenia na...
Mariola Pacholak
17.11.2016
Budownictwo
Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, regionalny...
Janusz Jerzy
17.11.2016
Środowisko
Od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi składania...
Katarzyna Bogucka
17.11.2016
Kiedy partnerzy biznesowi spóźniają się z płatnościami, a w firmowej kasie brakuje pieniędzy,...
Inny
17.11.2016
Od kilku do kilkudziesięciu procent wynoszą podwyżki opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w...
PAP
16.11.2016
Budownictwo
Ponad 70 proc. polskich przedsiębiorstw to firmy rodzinne. Jak pokazują wyniki badań, młodzi...
Inny
16.11.2016
W Marrakeszu trwa konferencja klimatyczna, na której liderzy negocjują działania mające na celu...
16.11.2016
Środowisko
Kontrola spalanych paliw i gospodarowania odpadami oraz edukacja nt. termomodernizacji to główne...
PAP
16.11.2016
Środowisko
Za energię ze źródeł odnawialnych można uznać energię wytworzoną przez elektrownię wodną...
PAP
15.11.2016
Nowe technologie
8 listopada ogłoszono wyniki pierwszego etapu oceny projektów złożonych w ramach drugiego konkursu...
Ewa Saj
15.11.2016
Środowisko
Brak zachęt inwestycyjnych łagodzących skutki wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin,...
Ewa Saj
15.11.2016
Środowisko
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował kompendium wiedzy o pyle zawieszonym pt.: Pyły...
Ewa Saj
15.11.2016
Środowisko
Billboardy, plakaty, spoty informacyjne w telewizji i radiu to elementy kampanii Dymem z pieca...
PAP
15.11.2016
Środowisko
Przedsiębiorca, który zawiesił działalność jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ksiąg...
Waldemar Gos
15.11.2016
Od stycznia 2017 r. roczny limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji...
Katarzyna Bogucka
15.11.2016
Największe organizacje branżowe wspólnie protestują przeciwko ustawie, która może zupełnie zmienić...
Inny
15.11.2016
Przedsiębiorcy zakładający start-upy różnią się sposobem podejmowania decyzji, stopniem...
Inny
15.11.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Czy budowa PSZOK-u wymaga uzyskania...
Marek Gall
15.11.2016
Środowisko
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: Od 1 lipca 2015 r. wymagane jest pozwolenie...
Marek Gall
15.11.2016
Budownictwo
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska już po raz trzeci organizuje konkurs na Polską Nagrodę...
14.11.2016
Środowisko
Ministerstwo Środowiska ma już dane z ogólnopolskiej inwentaryzacji dzika na terenach obwodów...
Ewa Saj
14.11.2016
Środowisko
W Ambasadzie Francji w Warszawie 8 listopada 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród w...
Maria Pietkiewicz
14.11.2016
Budownictwo
Książki o tematyce dotyczącej ochrony środowiska najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej...
Jacek Górski
14.11.2016
Środowisko
Czy można amortyzować przedsiębiorstwo uzyskane w drodze darowizny?
Artur Kowalski
14.11.2016
Firmom z branży elektroniki użytkowej brakuje narzędzi, które umożliwiłyby im ochronę przed...
Inny
14.11.2016