PE poparł we wtorek rozporządzenie, które ma sprawić, że ceny paczek dostarczanych za granicę w UE będą bardziej przejrzyste i konkurencyjne oraz zmniejszą się przeszkody, jakie napotykają konsumenci i sklepy internetowe, kupując i sprzedając produkty online.

Parlament Europejski podkreśla, że wysokie ceny za wysyłkę paczek nie zachęcają do kupowania produktów online w innym kraju UE. Stawki za paczki wysyłane z jednego kraju Unii do drugiego mogą być nawet pięciokrotnie wyższe niż ceny krajowe. Poza tym występują znaczne różnice między kosztem wysyłki do tego samego miejsca z różnych państw członkowskich. Na przykład wysłanie paczki o wadze 2 kg z Belgii do Włoch kosztowałoby 32,8 euro, a z Holandii do Włoch - już tylko 13 euro.

 Zdaniem europosłów brak przejrzystości w ustalaniu cen może stanowić zachętę dla operatorów pocztowych, by pobierać wysokie opłaty bez wyraźnego związku z rzeczywistymi kosztami. To z kolei może powstrzymywać małe przedsiębiorstwa internetowe przed rozszerzeniem działalności na inne państwa UE.

Przyjęte we wtorek rozporządzenie zakłada, że firmy zajmujące się dostarczaniem paczek będą zobowiązane do przekazywania cennika za swoje usługi. Komisja Europejska opublikuje zestawienie na specjalnej stronie internetowej, aby umożliwić konsumentom i firmom porównanie krajowych i transgranicznych taryf między państwami członkowskimi i dostawcami oraz wybór najlepszej oferty.

Operatorzy będą również zobowiązani do ujawnienia władzom informacji o obrotach, liczbie dostarczonych paczek, liczbie i statusie pracowników oraz podwykonawcach i procedurach rozpatrywania skarg, aby umożliwić lepsze poznanie tego sektora i identyfikację ewentualnych niedoskonałości rynku. Dostawcy paczek zatrudniający mniej niż 50 pracowników i działający tylko w jednym kraju będą z tego obowiązku zwolnieni.

PE przyjął nowe prawo przy 604 głosach za, 80 przeciw i 12 wstrzymujących się. Rozporządzenie przed wejściem w życie wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Radę UE.

Według danych Komisji Europejskiej ponad dwie trzecie konsumentów zrezygnowało z dokonywania zakupów przez internet, ponieważ uznało koszty dostawy za zbyt wysokie.