Głównym celem przepisów wprowadzanych ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie...
Dorian Lesner
10.08.2016
Budownictwo
Od połowy sierpnia ruszą nabory wniosków na preferencyjne pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony...
PAP
10.08.2016
Środowisko
Pozytywnym przejawem programu z punktu widzenia gmin, jest zapowiedź ułatwionego finansowania...
Henryk Gawroński
10.08.2016
Budownictwo
Rzeczpospolita donosi, że pomimo zachęt ze strony Ministerstwa Energii oraz preferencyjnych zasad...
Dorian Lesner
09.08.2016
Środowisko
Należycie skonstruowana umowa, dopasowana do potrzeb przedsiębiorstwa, opinia czy porada prawna...
Inny
09.08.2016
Kluczową rolę w cyfrowej transformacji polskiego biznesu odegrają systemy analityczne - podkreślił...
PAP
09.08.2016
Spadkobiercy właściciela jednoosobowej firmy ujawnionej w CEIDG podejmują szereg kroków związanych...
Tomasz Król
09.08.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: Czy określenie wartości nieruchomości drogowej...
Artur Ratajszczak
09.08.2016
Budownictwo
Ważenie odpadów przyjmowanych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wydaje się zasadne,...
Anna Nieć
09.08.2016
Środowisko
Aby podołać zleceniom polski sektor budowlany zatrudnia na potęgę, mniej inwestując w maszyny i...
PAP
09.08.2016
Budownictwo
Praca pszczół, czyli zapylanie polskich upraw, jest warta w sumie 4,1 mld zł - oszacował...
PAP
09.08.2016
Środowisko
Rośnie eksport polskich płytek ceramicznych. Ich producenci borykają się jednak z problemami w...
PAP
09.08.2016
Budownictwo
Projektowane zmiany zakładają przekazanie w ręce samorządów kompetencji w zakresie dbania o zieleń...
Dorian Lesner
09.08.2016
Środowisko
Prezydent RP skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,...
Inny
09.08.2016
Dwie najnowsze aktualizacje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego...
09.08.2016
Budownictwo
Zachęcamy miasta i związki gminne do udziału w czwartej edycji konkursu ECO-MIASTO, organizowanego...
09.08.2016
Środowisko
Trwają uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektów rozporządzeń wykonawczych do...
Dorian Lesner
09.08.2016
Środowisko
Na koniec 2015 roku całkowita moc zainstalowanych systemów fotowoltaicznych sięgnęła 120 MW. Z tego...
Inny
09.08.2016
Środowisko
PKP Polskie Linie Kolejowe SA do końca roku chcą ogłosić jeszcze 50 postępowań przetargowych na...
PAP
09.08.2016
Budownictwo
Rozpoznając wniosek o zezwolenie na wejście na sąsiednią nieruchomość, organ administracji powinien...
Sara Oziemska
09.08.2016
Budownictwo
Prezydent podpisał ustawę, której głównym celem jest uproszczenie oraz przyspieszenie prac...
PAP
08.08.2016
Budownictwo
Opis 1063 jaskiń z obszaru Karpat, Tatrzańskiego Parku Narodowego i Wyżyny Olkuskiej zawiera sześć...
Dorian Lesner
08.08.2016
Środowisko
Wymyślić nazwę dla firmy? Może się wydawać, że nie ma nic prostszego! Dlatego za kreowanie nazw...
Marcin Pietraszek
08.08.2016
Małe i średnie firmy
MGMiŻŚ planuje dołączyć do Narodowego Planu Rozwoju małe i średnie porty. Dzięki ich kategoryzacji...
Inny
08.08.2016
Budownictwo
W 2015 r. kolejarze wykarczowali 250 tys. drzew przy torach. Wszystko przez rozporządzenie, które...
PAP
08.08.2016
Środowisko
Na gruncie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z...
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
08.08.2016
Budownictwo
Na terenie parku narodowego zabrania się budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń...
Bogna Czajka-Marchlewicz
08.08.2016
Środowisko
Zastępca głównego inspektora pracy Zbigniew Ryfka spotkał się 4 sierpnia 2016 r. w Warszawie z...
Inny
08.08.2016
Ruszył przetarg na wykonanie dokumentacji dla odcinka drogi nr 16 w kierunku Wielkich Jezior...
PAP
08.08.2016
Budownictwo
Co najmniej kilkaset polskich firm istnieje dłużej niż 100 lat, a kluczową dla nich jest...
PAP
08.08.2016