Pytanie użytkownika Serwisu Budowlanego:

Ile oczek wodnych i basenów o pow. do 50 m2 można wykonać na działce?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 15 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr.bud. pozwolenia na budowę nie wymaga budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2. Jak wynika z treści powyższego przepisu oraz art. 30 ust.1 pkt 1 pr.bud. wykonanie powyższych obiektów budowlanych - bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia - nie jest ograniczone pod kątem "ilościowym", ale wielkości ich powierzchni (tj. do 50 m2). Niemniej należy pamiętać, że powyższa zasada dotyczy tylko obiektów przydomowych.