Filip Wasilewski

Artykuły autora

Czy zamienny projekt budowlany wymaga sprawdzenia?

Budownictwo

Projekt budowlany zamienny również wymaga sprawdzenia przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, o ile nie występują okoliczności, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1 lub 2 pr.bud....

23.04.2018
1  2  3  4  5  6  7  8