RPO przypomina, że w 2007 r. nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadziła zasadę, zgodnie z którą walne zgromadzenie wszystkich członków spółdzielni nie może być zastępowane zebraniem przedstawicieli. Spółdzielnie zostały zobowiązane do zmiany swoich statutów (do 30 listopada 2007 r.) i ich zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym (do 30 grudnia 2007 r.). Od nowelizacji upłynęło już dziesięć lat. Jednakże nadal funkcjonują spółdzielnie mieszkaniowe, w których najwyższym organem jest zebranie przedstawicieli.

„Tego stanu rzeczy nie akceptują członkowie spółdzielni, którzy zainteresowani są zwiększeniem swojego wpływu na działalność najwyższego organu spółdzielni poprzez bezpośredni udział w posiedzeniach walnych zgromadzeń” - wskazał zastępca RPO Stanisław Trociuk w piśmie do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego. „Osoby te podkreślają także, że możliwość zmian blokuje często nieliczna i niereprezentatywna grupa członków, wybranych przed laty jako przedstawiciele” - dodaje.

Członkowie spółdzielni "skarżą się na brak środków prawnych, które umożliwiałyby realizację ustawowego obowiązku zmian w statutach i zastąpienia zebrania przedstawicieli walnym zgromadzeniem". RPO przyznaje, że obecnie w przepisach nie ma sankcji za nieuchwalenie zmian, które pozwalałyby zastąpić zebranie przedstawicieli demokratycznym organem, jakim jest walne zgromadzenie wszystkich członków spółdzielni.

W ocenie RPO, rozwiązanie problemu jest niemożliwe bez dokonania zmian ustawowych. Dlatego Stanisław Trociuk zwrócił się do ministra o rozważenie podjęcia odpowiednich prac legislacyjnych.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów