Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została przygotowana przez ministra energii.

Zgodnie z projektem nowelizacji, do głównych źródeł przychodów Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) będzie należeć nowa opłata emisyjna oraz pewna część wpływów z akcyzy od paliw płynnych.

Do Funduszu miałoby trafić 15 proc. przychodów z opłaty emisyjnej. Pieniądze te mają zostać wykorzystane na wsparcie rozwoju rynku paliw alternatywnych w transporcie. Natomiast pozostała część - 85 proc. trafi do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki te mają zostać wykorzystane na wsparcie przedsięwzięć związanych ze zmniejszeniem lub uniknięciem szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych lub ciekłych, powodujących zanieczyszczenie powietrza.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podkreśla, że FNT będzie finansował projekty, o których mowa m.in. w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce, Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Na wsparcie mogą liczyć miedzy innymi projekty związane z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych (m.in. CNG – sprężony gaz ziemny, LNG – skroplony gaz ziemny oraz biopaliwa).

Projektowana nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które powinny obowiązywać 1 stycznia 2019 r.  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów