Popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce jest tak duży, że większość budowanych obiektw została...
Abc/Budownictwo
08.01.2012
Budownictwo
Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie odnosi się do propozycji prezydenta, by...
08.01.2012
Środowisko
Ekspert księgowo-kadrowy
07.01.2012
Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, zawartej na okres od 22 czerwca do 31...
Ekspert księgowo-kadrowy
07.01.2012
Jesteśmy wspólnikami spółki komandytowej. Jeden z komandytariuszy (udział w sumie komandytowej 33%)...
Ekspert księgowo-kadrowy
07.01.2012