Biblioteka Ossolińskich otrzymała nowy status

Dzięki temu będzie mogła korzystać ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i pozabudżetowych źródeł wspierających naukę, np. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

23.02.2013

Sejm przyjął informację o stanie lasów

Środowisko

W czwartek, 21 lutego, posłowie rozpatrzyli informację rządu o stanie lasów w roku 2011 oraz o realizacji Krajowego programu zwiększania lesistości. Informacja została przyjęta przez Sejm podczas...

23.02.2013

MPiPS apeluje o zwolnienie IKZE z podatku

Tylko 25 tys. osób aktywnie odkłada pieniądze w ramach IKZE, czyli na dobrowolnych kontach emerytalnych, wprowadzonych w zeszłym roku Ministerstwo Pracy apeluje: zwolnijmy zyski posiadaczy IKZE z...

23.02.2013

Zmiana w warunkach technicznych

Budownictwo

23 lutego wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny...

23.02.2013

Depresja może powodować pogorszenie widzenia

Popularne powiedzenie, że ktoś czarno widzi ma podstawy medyczne. Również inne zaburzenia psychiczne przejawiają się nieraz problemami z widzeniem. Okulista kieruje wówczas pacjenta do psychiatry.

23.02.2013

Chińskie firmy narzekają na brak fachowców

HR

Ponad jedna trzecia chińskich przedsiębiorstw ma problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, co utrudnia ich rozwój - wynika z raportu międzynarodowej firmy konsultingowej Grant Thornton...

23.02.2013

Warszawa: ok. siedem miesięcy opóźnienia w budowie metra

Samorząd terytorialny

Metro Warszawskie na ok. 200 dni, czyli blisko siedem miesięcy, szacuje opóźnienie w budowie centralnego odcinka II linii metra; przesunięcie zakończenia inwestycji jest uzgadniane w wykonawcą....

23.02.2013