Do końca września pracodawcy mają obowiązek odprowadzić na wyodrębniony rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 100% naliczonych odpisów.

Składki na fundusz można odprowadzać w dwóch ratach. Do 31 maja trzeba przekazać na rachunek funduszu 75% środków z tytułu odpisów na pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach, w warunkach szczególnie uciążliwych oraz na młodocianych. Natomiast do 30 września powinni odprowadzić 25% odpisów ci, którzy do końca maja tego roku przekazali na rachunek pierwszą ratę składek. Podstawą obliczenia kwotowych wskaźników odpisu w 2007 r. jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za drugie półrocze 2006 r. (bo było ono wyższe od ustalonego za cały poprzedni rok). Wyniosło ono 2145,59 zł. A zatem za zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy odpis wynosi 804,60 zł (37,5%), za zatrudnionego w tzw. warunkach uciążliwych - 1072,80 zł (50%), za pracowników z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 938,70 zł (37,5% plus 6,25%). Natomiast za pracowników młodocianych odpisy na ZFŚS wynoszą: 107,28 zł (5%) w pierwszym roku nauki, 128,74 zł (6%) w drugim roku, 150,19 zł (7%) w trzecim roku.

Gazeta Prawna, 17 września 2007 r., Agnieszka Rosa