Opolskie: mniej wypadków w rolnictwie

BHP

W trzech pierwszych kwartałach br. było mniej wypadków w gospodarstwach rolnych w woj. opolskim w porównaniu z tym okresem w ubr. wynika z danych opolskiego KRUS. W 2012 r. odnotowano 320 wypadków, w...

31.12.2012

Mniejsze formalności przy e-fakturach

Ministerstwo Finansów chce zliberalizowało standardy przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej tak, żeby były one traktowane w ten sam sposób jak faktury papierowe.

31.12.2012

Nowe przepisy wykonawcze do akcyzy

1 stycznia wejdą w życie opublikowane w sobotę 29 grudnia rozporządzenia wykonawcze wydane przez ministra finansów w związku ze zmianami jakie do ustawy o podatku akcyzowym wprowadziła ustawa...

31.12.2012

Schengen dla pacjentów

Regulacje unijne zezwalają pacjentom na wyjazdy na leczenie zagraniczne, ale polski rząd chce taką możliwość ograniczyć.

31.12.2012