Minister Edukacji Narodowej i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisali list intencyjny w sprawie edukacji kulturalnej w szkole. - Chcemy, aby przedmioty artystyczne były ważnym elementem edukacji rozwijającym zainteresowania młodych ludzi - powiedziała Minister Katarzyna Hall podczas uroczystości w Galerii Zachęta.

Zwiększenie liczby godzin zajęć artystycznych, wprowadzenie do wyboru zajęć tj. warsztaty teatralne, szkolny zespół muzyczny, chór, warsztaty malarskie, rzeźbiarskie, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji kulturalnej małych dzieci – takie zmiany zamierza wprowadzić MEN w nowej podstawie programowej. Edukacja kulturalna najmłodszych dzieci, ma być prowadzona tak, by zachęcić je do różnorodnych form ekspresji artystycznej w zakresie muzyki, rytmiki oraz plastyki.

Ministerstwu zależy też na podtrzymaniu zainteresowań artystycznych uczniów w klasach IV-VI szkoły podstawowej. W związku z tym, w zakresie muzyki i plastyki, w nowej podstawie programowej MEN proponuje zwiększenie liczy obowiązkowych godzin zajęć o 50 proc. z każdego z tych przedmiotów.

Na czwartym etapie kształcenia edukacja kulturalna prowadzona była dotychczas w zakresie lekcji języka polskiego oraz 1 godziny przedmiotu - wiedza o kulturze. Nowa podstawa programowa zachowuje te zajęcia, ale jednocześnie, podobnie jak w gimnazjum, MEN proponuje aby był dostępny moduł zajęć artystycznych do wyboru w wymiarze 2 godzin. Ponadto, pojawią się w solidnym wymiarze zajęcia, które dadzą zainteresowanym uczniom gruntowną wiedzę z historii sztuki (8 godzin) oraz języka łacińskiego i kultury antycznej (8 godzin).

Źródło: MEN, 12 marca 2008 r.