ZNP wystąpił 13.03. z wnioskiem do premiera o „pilne wyciągnięcie konsekwencji wobec nieodpowiedzialnego zachowania minister edukacji”. Chodzi o reklamowanie przez minister Katarzynę Hall niepublicznej szkoły podstawowej w Wesołej, której fundatorką jest dyrektorka gabinetu politycznego MEN. Sprawę opisała Gazeta Wyborcza.  

- Za niedopuszczalne uważamy promowanie przez ministra edukacji - odpowiedzialnego za edukację wszystkich młodych Polaków - prywatnej szkoły, do której dostęp mają tylko nieliczni. –napisał w liście do premiera Sławomir Broniarz, prezes ZNP. - Czy tak ma wyglądać transparentne i uczciwe państwo oraz idea zaufania, które rząd kierowany przez Pana traktuje priorytetowo?  - Jednocześnie mamy nadzieję, że rządząca koalicja PO-PSL będzie gwarantem równego dostępu do edukacji wszystkich obywateli kraju, a nie tylko tych, których stać na zapłacenie 950 zł czesnego za miesiąc nauki w prywatnej szkole – dodał Broniarz.

Minister Hall odpowiada: - To nie była reklama szkoły. Jej zdaniem dobrze, jeśli szkoły publiczne będą się wzorowały na niepublicznych. I dodaje: - Ligia Krajewska była tylko jednym z rodziców, którzy założyli szkołę dla swoich dzieci. Przez pewien czas była bardzo zaangażowana w działalność fundacji, a obecnie zajmuje się czymś zupełnie innym.

Źródło: Głos Nauczycielski, 13 marca 2008 r.,  Gazeta Wyborcza, 14 marca 2008r.