Adwokat Mikołaj Pietrzak obrońcą al-Nashiriego

Prawnicy

Dotychczasowa niejawność postępowania służyła maskowaniu braku współpracy strony polskiej z Trybunałem, a nie ochronie tajemnic państwowych i interesu śledztwa - tak komentuje adw. Pietrzak decyzję...

05.02.2013

Proces o sfałszowanie podpisu będzie powtórzony

Proces o sfałszowania podpisu przez szefową związku zawodowego pielęgniarek i położnych w woj. opolskim ma być powtórzony - uznał we wtorek Sąd Okręgowy w Opolu. W pierwszej instancji sprawę umorzono...

05.02.2013

Ankieta: jakiego prawnika zatrudni firma

Międzynarodowe konsorcjum uniwersytetów europejskich AMELIE uruchomiło badania on-line, przeznaczone dla osób zaangażowanych w proces rekrutacji kandydatów z wykształceniem prawniczym.

05.02.2013

Jest wniosek o referendum ws. odwołania prezydenta Poznania

Samorząd terytorialny

Wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Poznania złożyli we wtorek na sesji rady miasta radni SLD i PiS. Według nich każdy dzień prezydentury Ryszarda Grobelnego pogłębia...

05.02.2013

Założenia reformy NFZ

Podstawowym założeniem projektowanej przez Ministerstwo Zdrowia reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych jest znaczące przeorganizowanie i uporządkowanie obecnej struktury instytucjonalnej, przy...

05.02.2013

Na czym polega rewolucja śmieciowa?

Środowisko

Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach utrzymanie czystości i porządku w gminie należy do jej zadań własnych. W praktyce oznacza to, że to właśnie gminy...

05.02.2013

Na czym polega rewolucja śmieciowa?

Samorząd terytorialny

Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach utrzymanie czystości i porządku w gminie należy do jej zadań własnych. W praktyce oznacza to, że to właśnie gminy...

05.02.2013