Deregulacja zawodów w Senacie

W trakcie 33. posiedzenia senatorowie debatować będą nad ustawą o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Ustawa zmierza do zmniejszenia liczby zawodów regulowanych, których...

15.05.2013

O bezpłatną poradę wciąż trudno

Polacy mają niską świadomość prawną, nie wiedzą, gdzie mogą otrzymać bezpłatną pomoc, boją się też ośmieszenia i stresu związanego z ubieganiem się o nią. To wnioski z raportu poświęconego...

15.05.2013

PO: najpierw konwencja bioetyczna, potem in vitro

Klub PO nie złoży w najbliższym czasie projektu dotyczącego in vitro. Platforma Obywatelska chce za to pracować nad ratyfikacją Konwencji Bioetycznej Rady Europy i przyjęciem dyrektyw UE, które...

15.05.2013

Spółki kolejowe też będą mogły bankrutować

Spółki przewozowe: PKP Intercity SA, Przewozy Regionalne sp. z o.o. i PKP Cargo SA będą podlegały, podobnie jak inni przewoźnicy, ogólnym przepisom o upadłości. Takie rozwiązanie zapronował rząd w...

15.05.2013

Wymagania formalno-prawne w zakresie gospodarki odpadami

BHP

Bardzo istotną sprawą dotyczącą nie tylko tych dużych, ale również i małych przedsiębiorstw jest właściwie prowadzona gospodarka odpadami. Nieprzestrzeganie uregulowań prawnych może wiązać się z...

15.05.2013

MSW: ślub nie tylko w urzędzie

Resort spraw wewnętrznych, wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, szykuje rewolucję dotyczącą ślubów cywilnych. Zamierza wprowadzić czytelne reguły udzielania zgody na zawarcie małżeństwa poza...

15.05.2013

Członek rodziny pełnomocnikiem w sprawie karnej

Ofiary przestępstw czy wykroczeń powinny jeżeli taka jest ich wola móc być reprezentowane w postępowaniu przez osobę najbliższą. Taką zmianę zakłada poselski (PO) projekt nowelizacji kodeksów...

15.05.2013