Jeśli ZUS zawiesi np. wypłatę renty, warto się odwołać do sądu i już na samym początku zażądać wypłaty odsetek za czas procesu.
Osoby, które stracą świadczenia, powinny zażądać wypłaty odsetek już w odwołaniu do sądu od niekorzystnej decyzji ZUS. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 września 2007 r. (sygn. P 11/07), jeśli ZUS błędnie wstrzyma wypłatę świadczenia, wypłaci odsetki od zaległości. Musi go do tego zobowiązać sąd w wyroku. Dlatego tak ważne jest, aby się upomnieć o te pieniądze już na początku postępowania. Zasady, w myśl których za czas procesu przysługują odsetki, mają zastosowanie nie tylko w razie dochodzenia emerytury, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, dodatku pielęgnacyjnego, dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej oraz zasiłku pogrzebowego. Obciążają one ZUS, jeżeli nie wypłaci świadczenia w terminie. W praktyce oznacza to, że w razie odebrania prawa do renty lub odmowy przyznania tego świadczenia na następny okres, odsetki należą się za cały czas procesu przed sądem. W tym przepisie znajduje się jednak haczyk, który powoduje ogromne kłopoty w orzecznictwie. Zakład nie musi ich wypłacać, jeśli opóźnienie powstanie bez jego winy.
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Rzemek, 4 sierpnia 2009 r.