W ciągu zaledwie sześciu miesięcy tego roku o 1 mld zł wzrosła kwota wypłaconych z ZUS zasiłków chorobowych.
ZUS będzie kontrolować lekarzy wystawiających najwięcej zwolnień lekarskich. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości muszą się oni liczyć z cofnięciem upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich. A w szczególnie rażących przypadkach z zawiadomieniem do prokuratury – mówi Jacek Dziekan z Centrali ZUS. Sylwester Rypiński, prezes ZUS, ogłaszając rozpoczęcie programu Zintensyfikowana kontrola absencji chorobowej, zwrócił uwagę, że szczególnie niepokojąca jest liczba zwolnień lekarskich osób, które zakończyły zatrudnienie lub prowadzenie działalności. Według statystyk ZUS liczba takich zwolnień wzrosła aż o 65%. ZUS szczególnie będzie sprawdzać zwolnienia lekarskie, których liczba wolnych od pracy dni nie zgadza się z rodzajem schorzenia. Podda też analizie kolejne zwolnienia wydane po wcześniejszym skróceniu okresu niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika ZUS lub zwolnienia wystawiane po ustaniu ubezpieczenia. W pierwszej kolejności będą sprawdzane osoby, które często korzystają z krótkotrwałych zwolnień lekarskich, a kolejne zwolnienia lekarskie są wystawiane przez różnych lekarzy albo z tytułu
Źródło: Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 4 sierpnia 2009 r.