Adam Niedzielski złożył rezygnację z funkcji ministra zdrowia

Pacjent Zawody medyczne RODO

Podjąłem decyzję o przyjęciu rezygnacji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jednocześnie postanowiłem zaproponować tę funkcję pani poseł Katarzynie Sójce, lekarce - oświadczył w środę premier Mateusz Morawiecki. Dymisja Adama Niedzielskiego nastąpiła po krytyce upublicznienia przez niego w mediach społecznościowych danych wrażliwych lekarza. Prezes NRL złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przez Adama Niedzielskiego przestępstwa.

08.08.2023

Prezydent wyznaczył termin wyborów i kalendarz wyborczy

Samorząd terytorialny Wybory

Na 15 października 2023 r. prezydent Andrzej Duda wyznaczył termin wyborów do Sejmu i Senatu. Pozytywną opinię o tym terminie wydała Państwowa Komisja Wyborcza. Ogłoszenie terminu ma wpływ na kalendarz wyborczy. Przypominamy ważne terminy, zarówno dla komitetów wyborczych, jak i wyborców.

08.08.2023

Badanie: Aż 47 proc. ankietowanych Polaków boi się czegoś w pracy

Prawo pracy

Aż 47 proc. badanych Polaków zmaga się z lękami, które dotyczą ich życia zawodowego, a 58 proc. uważa, że problemy natury psychicznej wpływają na ich karierę – wynika z najnowszego badania InterviewMe. Najczęstsza fobia w pracy związana jest z przemawianiem publicznym, a najczęstszy odczuwany lęk w pracy to lęk przed wpadką, popełnieniem błędu.

08.08.2023

NIK: Nadzór nad jeziorami był nieprawidłowy i nieskuteczny

Środowisko Administracja publiczna

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz minister infrastruktury nie zapewnili prawidłowego gospodarowania jeziorami stanowiącymi wody publiczne – oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Wody Polskie nie miały nawet pełnych informacji o liczbie jezior w Polsce oraz do ilu z nich wykonuje uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, ile pomostów wykorzystywanych jest nielegalnie.

08.08.2023

Rząd przyjął kolejną tarczę rekompensującą podwyżki cen prądu i gazu

Energetyka

We wtorek rząd przyjął projekt uchwały, która ma być pierwszym krokiem do przyjęcia nowego programu wsparcia dla sektorów energochłonnych, które w 2023 r. najbardziej odczuły wzrost cen prądu i gazu. Przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać osobne wnioski o pomoc za trzy kwartały 2023 r. Program ma zacząć obowiązywać jeszcze przed końcem II kwartału br. Rząd wstępnie zapowiada, że nabór ma ruszyć w sierpniu.

08.08.2023

Rozstrzygnięto program „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

Szkolnictwo wyższe

Wyłoniono beneficjentów drugiego rozstrzygnięcia w programie „Społeczna odpowiedzialność nauki II” w modułach „Popularyzacja nauki” i „Wsparcie dla bibliotek naukowych”. Łącznie 164 projekty otrzymają dofinansowanie w kwocie ponad 42 mln zł. Mają wyrównywać szanse edukacyjne i docierać do tych części kraju, w których do tej pory aktywność akademicko-naukowa nie istniała.

08.08.2023

Prezes NRL: Minister zdrowia przekroczył uprawnienia

Zawody medyczne RODO

W zawiadomieniu do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski podkreślił, że minister zdrowia Adam Niedzielski bezprawnie ujawnił i wykorzystał informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją. Jak zaznacza, szef resortu zdrowia przekroczył jednocześnie  – jako funkcjonariusz publiczny – swoje uprawnienia i działał zarówno na szkodę interesu prywatnego, jak i publicznego.

08.08.2023

Indywidualny Plan Opieki Medycznej po nowemu

Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie

Indywidualny Plan Opieki Medycznej powinien zawierać szczegółowe informacje o stanie zdrowia i procesie leczenia pacjenta objętego opieką koordynowaną. Określa to obowiązujące od 2 sierpnia rozporządzenie ministra zdrowia. Według nowych przepisów do aktualizacji IPOM zobowiązani i uprawnieni są: lekarz oraz pielęgniarka POZ lub wyznaczona przez nich osoba.

08.08.2023

Prezydencka nowelizacja ustawy o "rosyjskiej" komisji już obowiązuje

Administracja publiczna

Zgodnie z prezydencką nowelą, w komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści, znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie, a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. Odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

08.08.2023

Przeliczenie emerytur dla wszystkich kobiet z chwilą ukończenia 65. roku życia?

Domowe finanse Emerytury i renty

Obniżając wiek emerytalny w 2017 r., rząd zapomniał o niezwykle ważnym przepisie, który powoduje, że kobiety, które należały do OFE, mają ponownie przeliczane emerytury, gdy kończą 65. rok życia. Co więcej, nie było powodu, dla którego w 2014 r. nie utworzono subkont tym, które w 1999 r. nie podpisały umowy z OFE, aby i one mogły mieć przeliczoną emeryturę w wieku 65 lat. Zdaniem prawnika, jedynym wyjściem z sytuacji jest dziś umożliwienie ponownego przeliczenia tego świadczenia wszystkim kobietom, z jednoczesnym wyrównaniem wieku emerytalnego do 65 roku życia.

08.08.2023

Większe restrykcje dla alergenów w kosmetykach oznaczają zmiany dla firm

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne

Nowelizacja unijnych przepisów dotyczących alergenów w kosmetykach to odpowiedź na pojawiające się coraz częściej uczulenia, zwłaszcza na składniki kompozycji zapachowych. Dla branży kosmetycznej zmiany oznaczają konieczność przeprowadzenia reformulacji i zmian w wykazach składników. Firmy będą miały na to czas, prawnicy podkreślają jednak, że to kolejna duża zmiana, z którą musi zmierzyć się rynek.

08.08.2023

W sierpniu najważniejsze uchwały na przyszły rok szkolny

Zarządzanie oświatą

Zakończenie roku szkolnego i podjęcie decyzji dotyczących pracy w szkole od 1 września - to zadania sierpniowej rady pedagogicznej. Prawo nie określa konkretnego dnia, w którym musi się ona odbyć - dyrektor może ją zwołać również ostatniego dnia miesiąca. Przy planowaniu zebrania powinien wziąć pod uwagę m.in. kierunki polityki oświatowej państwa.

08.08.2023

Członek komisji sporo się dowie, ale niekoniecznie nie przekaże dalej

RODO

Prezydencka poprawka łagodzi nieco pierwotną wersję tzw. "Lex Tusk", czyli ustawy powołującej komisję ds. Badania Wpływu Rosji na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Nie usuwa jednak kontrowersji wokół tej ustawy - m.in. dotyczących dostępu do danych. Problematyczny jest zarówno zakres informacji, do których mają dostęp członkowie komisji, jak i brak doprecyzowania, co mogą z tymi danymi zrobić.

08.08.2023

Gminy mogą przejąć niesprzedany węgiel jako mienie komunalne

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Dodatek osłonowy Węgiel

Gminy niesprzedany po 31 lipca węgiel mogą włączyć do swoich zasobów jako mienie komunalne i przeznaczyć go na realizację zadań własnych np. ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej. Mogą go także sprzedać innym podmiotom. Tak wynika z wykładni Ministerstwa Aktywów Państwowych. Resort wyjaśnia także, kiedy sprzedaż należy opodatkować VAT i naliczyć akcyzę.

08.08.2023

Nawet minister nie może bezkarnie sięgać po dane chronione tajemnicą

Zawody medyczne

Minister nie może korzystać z danych medycznych w systemie teleinformatycznym wedle własnego uznania. Ma do nich co prawda dostęp, ale po to, aby nadzorować realizację umów z Narodowym Funduszem Zdrowia czy refundację recept - nie, by publikować je w internecie. Nawet dobro publiczne nie jest tu argumentem. Prawnicy podkreślają, że zarówno działanie na szkodę interesu publicznego, jak i prywatnego, jest znamieniem przestępstwa.

08.08.2023

Zmiany w prawie? Szkolenia dla adwokatów także w wakacje

Prawnicy

Tegoroczne wakacje obfitują w zmiany w prawie. Wymienić można choćby kolejną nowelizację procedury cywilnej, ale też zmiany w prawie spadkowym czy procedurze karnej. Teraz adwokaci będą mogli potwierdzić zdobytą przez siebie wiedzę certyfikatem uzyskanym za udział w szkoleniu lub obejrzenie nagrania z webinaru Wolters Kluwer Polska. Warunkiem będzie pozytywne zaliczenie kończącego je testu wiedzy.

08.08.2023

RPO: W sporcie potrzebne szerokie zwalczanie nierówności i dyskryminacji

Projekt nowelizacji ustawy o sporcie warto wykorzystać do systemowego rozwiązania nie tylko przemocy i wykorzystywania seksualnego, ale i nierówności w sporcie ze względu na płeć - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich i pozytywnie ocenia planowane zobowiązanie klubów i związków sportowych do stworzenia regulaminów określających zasady przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i innym nadużyciom wobec zawodników.

07.08.2023

Od 6 sierpnia obowiązują przepisy o terminach upływu ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Koronawirus Niepelnosprawność

Przepisy określające nowe terminy upływu ważności orzeczeń o niepełnosprawności, które były przedłużane z powodu pandemii, weszły w życie 6 sierpnia 2023 r. Prawnicy przestrzegają jednak, aby podejmować rozważne decyzje dotyczące wnioskowania o nowe orzeczenia. Może być bowiem tak, że osoba z niepełnosprawnością pozostawać będzie przez jakiś czas bez orzeczenia, a co za tym idzie, jej opiekun pozostanie bez świadczeń.

07.08.2023

KSeF obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. - prezydent podpisał ustawę

VAT Rachunkowość KSeF

Obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą Krajowy System e-Faktur. Dla małych i średnich przedsiębiorców zwolnionych z VAT korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe później - od 1 stycznia 2025 r. Nowe obowiązki będą dotyczyć około 2,8 mln podatników VAT, w tym około 2 mln podatników VAT czynnych.

07.08.2023

Firma nakładała opłaty za niezamówione usługi - UOKiK stawia zarzuty UPC

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

UPC obciążyła klientów dodatkowymi opłatami za kanały i szybszy internet, ale firma nie zapytała ich wcześniej o zgodę. Takie działania trwały ponad trzy lata. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił spółce zarzuty naruszenia praw konsumentów. Jeżeli potwierdzą się w dalszym postępowaniu, UPC grozi kara nawet do 10 proc. rocznego obrotu.

07.08.2023