Opublikowano nową umowę podatkową z Kanadą

30 października 2013 r. weszła w życie podpisana w Ottawie 14 maja 2012 r. konwencja między Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w...

26.11.2013

KAWKA: inwestycje w 11 śląskich miastach

Samorząd terytorialny

Ponad 21 mln zł trafi w 2014 r. do gmin oraz spółek ciepłowniczych i mieszkaniowych z woj. śląskiego w ramach programu Kawka, służącego ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza i poprawie efektywności...

26.11.2013

Zabrze zerwało umowę z wykonawcą modernizacji stadionu

Zamówienia publiczne

Zabrze odstąpiło od umowy na realizację I etapu modernizacji Stadionu im. Ernesta Pohla zawartej z firmą Polimex-Mostostal. Oficjalnym powodem odstąpienia od umowy są opóźnienia w realizacji...

26.11.2013

Portugalia: posiadacze faktur będą losować samochody

Portugalski fiskus wręczy co najmniej jeden samochód tygodniowo konsumentom w zamian za faktury. Odbiorcy nagród będą wybierani w drodze losowania. Loteria ma być zachętą dla społeczeństwa w walce z...

26.11.2013