Musimy zmienić przepisy o VAT

VAT: Komisja zwróciła się do Polski o zmianę przepisów krajowych dotyczących preferencyjnych stawek w niektórych sektorach. Chodzi o zmianę przepisów, które są niezgodne z unijnymi przepisami...

25.06.2010

Przepisy o "recyclingu" informacji

Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Polski przed Trybunał Sprawiedliwości UE w związku z nieprawidłowym wdrożeniem unijnej dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora...

25.06.2010

Kara za usunięcie uszkodzonego drzewa bez zezwolenia

Samorząd terytorialny

Na usunięcie drzew lub krzeww wymagane jest zezwolenie. Usunięcie drzewa bez zezwolenia zagrożone jest administracyjną karą pieniężną, nawet jeżeli drzewo było uszkodzone i stanowiło zagrożenie.

25.06.2010

Polska mogła obejść prawo

Komisja Europejska podjęła decyzję o zwróceniu się do Polski z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Komisja obawia się, że UKE mógł obejść unijny...

25.06.2010

TK o rencie socjalnej

23 czerwca 2010 roku został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 czerwca 2010 r. dotyczący zgodności z Konstytucją odpowiednich przepisów ustawy o rencie socjalnej....

25.06.2010

Prawo najlepiej studiować w Warszawie

Najlepszy wydział prawa jest na Uniwersytecie Warszawskim. Kolejne miejsca w rankingu zajęły Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Wrocławski. Wśród uczelni niepublicznych na pierwszym miejscu...

25.06.2010

Prawo najlepiej studiować w Warszawie

Najlepszy wydział prawa jest na Uniwersytecie Warszawskim. Kolejne miejsca w rankingu zajęły Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Wrocławski. Wśród uczelni niepublicznych na pierwszym miejscu...

25.06.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski