ABW: 11 oskarżonych za obrót tytoniem bez akcyzy

11 osób odpowie za przestępstwa skarbowe związane z nielegalnym obrotem ponad 9 tonami tytoniu; straty Skarbu Państwa sięgają 8 mln zł - poinformował rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ppłk...

26.11.2013

Czy kryterium najniższego kosztu zda egzamin?

Zamówienia publiczne

Zgodnie z nową dyrektywą w sprawie zamówień publicznych, która zostanie przyjęta w najbliższych miesiącach, o wyborze oferty będzie decydować kryterium najniższego kosztu. W jego ramach ma być...

26.11.2013

Konferencja "PPP w praktyce"

Zamówienia publiczne

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wraz z Głównym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich zapraszają na konferencję PPP w praktyce, która odbędzie się 3 grudnia br. w Nowej Soli w...

26.11.2013

7 grudnia dzień otwarty w NFZ

W sobotę 7 grudnia Narodowy Fundusz Zdrowia organizuje dzień otwarty w oddziałach wojewódzkich i delegaturach. Tego dnia będzie można m.in. założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP) i...

26.11.2013

Nowe przepisy rozwiążą gminne problemy mieszkaniowe?

Samorząd terytorialny

Opracowano nowe założenia zmian systemowych w ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminie. Celem projektowanych zmian jest próba rozwiązania problemu, jakim jest niski stopień zaspokojenia...

26.11.2013

RPO: szkoła nie może żądać zwolnienia z religii

Wiele szkół wciąż wymaga, by rodzice uczniów składali pisemne oświadczenia o tym, że ich dzieci nie będą chodzić na religię. To niezgodne z prawem - przypomina rzecznik praw obywatelskich.

26.11.2013

Polskie firmy obawiają się wejścia do strefy euro

Polscy przedsiębiorcy w ciemnych barwach widzą wstąpienie do strefy euro. Aż 48 proc. uważa, że nastąpi to dopiero w 2017 r., a 12 proc., iż nie zrobimy tego... nigdy - informuje Gazeta Wyborcza.

26.11.2013