Rada Legislacyjna: Walka z lichwą, nie oznacza udzielania kredytów osobom niewypłacalnym

Prawo cywilne Rynek i konsument

Rządowy projekt ustawy zwalczającej lichwę zmierza do osiągnięcia pożądanych celów, ale ma wiele wad i błędów - stwierdzili eksperci Rady Legislacyjnej. Zauważają, że projekt dopuszcza udzielanie kredytów osobom niewypłacalnym. Według autorów opinii poprawić też należy m.in. przepisy o zamkniętym katalogu kosztów pozaodsetkowych.

20.05.2019

Raport: Większość pracowników jeszcze nie wie, czy w firmie wdrażane jest PPK

Emerytury i renty Rynek PPK

Jedynie 34 proc. pracowników firm, które zatrudniają powyżej 250 osób potwierdza, że w ich firmach prowadzone są przygotowania do stworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Natomiast połowa badanych nie wie, czy w ich organizacji są prowadzone takie prace - wynika z badania Nationale-Nederlanden „PPK oczami Polaków”.

20.05.2019

PE nie przekaże danych, które mogą zaszkodzić krajowym śledztwom

Policja

Jeśli jakiś urząd sprawdza przedsiębiorcę, to informacja o tym trafia do organów UE, a zgodnie z unijnymi przepisami, administrator danych osobowych powinien poinformować go, że jego dane są przetwarzane. Mógłby tym zaszkodzić śledztwu, więc Prezydium Parlamentu Europejskiego zdecydowało, że każda sprawa ma być analizowana indywidualnie.

20.05.2019

Samorządy są odpowiedzialne za lokale wyborcze i zapewnienie tajności wyborów

Wybory

Obywatele mogą sprawnie oddać głos, a członkowie obwodowych komisji pracują w komfortowych warunkach – za taką idealną sytuację odpowiadają samorządy. Wystarczy, że pomieszczenia na lokale wyborcze będą większe, bardziej dostępne i znajdą się w nich miejsca na oddanie głosu bez świadków. Kodeks wyborczy zobowiązuje zresztą władze samorządowe do zapewnienia lokali o odpowiednim standardzie.

20.05.2019

Ministerstwo Finansów nie chce jednego sądu dla zamówień publicznych

Zamówienia publiczne

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje powołanie jednego sądu do rozstrzygania sporów z tej dziedziny. Jednak pomysłowi temu sprzeciwia się Ministerstwo Finansów. Resort ten nie zgadza się na wzrost wydatków z tego tytułu - chodzi o niecałe 3 mln zł rocznie. Decyzję ma podjąć Komitet Stały Rady Ministrów.

20.05.2019

Strajk sparaliżuje wypłatę świadczeń pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Zapowiadany strajk pracowników pomocy społecznej zagrozi płynności realizacji świadczeń i spowoduje opóźnienia wypłat. Według samorządów pod znakiem zapytania stanie zabezpieczenie elementarnych potrzeb osób i rodzin. Niektóre planują więc działania zabezpieczające wykonanie zadań bez szkody dla mieszkańców. Dotyczyć to ma m.in. programu 500 Plus.

20.05.2019

Rząd szykuje 500+ dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna Domowe finanse

Dorosłe osoby niepełnosprawne całkowicie niezdolne do samodzielnego życia otrzymają comiesięczny dodatek w wysokości 500 zł - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

19.05.2019

Rok szkolny będzie krótszy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Rok szkolny skończy się w tym roku wcześniej - nie w piątek 21 czerwca, jak planowano, a już w środę 19 czerwca - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

18.05.2019

RPO protestuje przeciwko deklaracjom anty-LGBT

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Deklaracje „przeciw ideologii LGBT”, uchwalone w ostatnim czasie przez Radę Powiatu w Świdniku, Sejmik Województwa Lubelskiego i Sejmik Województwa Małopolskiego budzą poważne wątpliwości co do zgodności z prawami człowieka i obywatela, w szczególności z zasadą równego traktowania

18.05.2019

Osoby działające w radach seniorów powinny otrzymywać zwrot kosztów

Samorząd terytorialny

Seniorzy pracujący w radach seniorów chcą otrzymywać zwroty kosztów swojej działalności na rzecz gminy. Tymczasem samorząd nie ma podstaw prawnych do wypłacania takich rekompensat. Posłowie wychodzą naprzeciw i postulują odpowiednie zmiany w prawie.

18.05.2019

Ciche ofiary przestępstw - dzieci skazanych nadal zapomniane

Wymiar sprawiedliwości

W Polsce może ich być nawet ponad 100 tys., są w różnym wieku, bardziej narażone na problemy ze zdrowiem psychicznym i zachowania przestępcze niż ich rówieśnicy. Potrzebują kompleksowych programów - także w zakresie edukacji, wsparcia psychologicznego i godnych warunków do spotykania się z rodzicami - więźniami. Eksperci mówią wprost: koszty społeczne braku działań w tym obszarze są ogromne.

18.05.2019

Znamy zwycięzców konkursu Tax’n’You

Podatki i opłaty lokalne Szkolnictwo wyższe

W piątek wieczorem zakończyła się 12. edycja konkursu dla studentów Tax’n’You. Finaliści musieli m.in. rozwiązać kazusy i poradzić sobie w panelu dyskusyjnym. Laureatem pierwszego miejsca został Maciej Kopycki, student doradztwa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

17.05.2019

Prof. Włodarczyk: Nie ma szans na duże zmiany w prawie pracy

Rynek Prawo pracy

Kompleksowa rekodyfikacja prawa pracy wydaje się w naszych warunkach nierealnym przedsięwzięciem - uważa profesor Mirosław Włodarczyk z Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zdaniem takie prace musiałyby trwać kilka lat i obejmować kilka ekip rządzących. - Wydaje mi się, że należy się przygotować na modyfikację prawa pracy, ale raczej o charakterze fragmentarycznym - dodał profesor.

17.05.2019

Polska słabo chroni mniejszości seksualne

Prawo karne Administracja publiczna

Dopiero 38 miejsce, na 49 państw Europy, zajmuje Polska pod względem poszanowania praw człowieka wobec osób LGBTI - wynika z rankingu Międzynarodowego Stowarzyszenia Lesbijek i Gejów (ILGA Europ). Jego autorzy zalecają Polsce m.in. wprowadzenie związków partnerskich i penalizację przestępstw z nienawiści z powodu orientacji seksualnej.

17.05.2019

Samorząd alarmuje: Lekarze nadal będą mogli być podwójnie karani

Opieka zdrowotna

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy, która nadal pozwoli karać lekarzy podwójne przy refundacji leków. Wprawdzie projekt usuwa 3 spośród 5 przesłanek do nałożenia kary administracyjnej, które wprowadziła ustawa z lutego 2019 r., lecz kary za nieprowadzenie dokumentacji medycznej i prowadzenie jej niezgodnie z przepisami zostały bez zmian

17.05.2019

RPO: Konieczna jest kompleksowa nowelizacja ustawy o osobach starszych

Pomoc społeczna

Według RPO przyjęta przez rząd „Polityka społeczna wobec osób starszych do 2030 r.” niewystarczająco odpowiada na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa. Jego zdaniem niezbędne jest usunięcie luk w prawie i wprowadzenie dodatkowych usług publicznych dla seniorów. Jak zauważa, działania rządu i samorządów są skuteczne tylko w części.

17.05.2019

Przedsiębiorcy i obywatele bez pieczątek

Opieka zdrowotna

Rząd zamierza zrezygnować z obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek. Podkreśla, że to zbędny formalizm. Jednak, by na zawsze się pożegnać z pieczęciami, musi zmienić wiele przepisów, w których były one do tej pory wymagane.

17.05.2019