Pełnomocnictwo ogólne jest zbyt szerokie, a szczególne ‒ zbyt wąskie

Ordynacja Doradca podatkowy

Organy podatkowe mają problemy z pełnomocnictwem ogólnym i szczególnym. Jedne doręczają postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego pełnomocnikowi szczególnemu, ustanowionemu na etapie kontroli podatkowej, a nie bezpośrednio podatnikowi. Inne piszą do pełnomocnika ogólnego, choć ustanowiony jest szczególny.

16.10.2019

Szklany sufit czy labirynt? Eksperci: stereotypy ograniczają prawniczki

Wymiar sprawiedliwości

Brak pewności siebie, stereotypy związane z rolą kobiety w rodzinie, przeświadczenie, że nie można domagać się awansu, w końcu fakt, że w zarządach kancelarii przeważają mężczyźni - to główne bariery, które ograniczają prawniczkom ścieżkę kariery. Kluczem do zmian jest wspieranie kobiet w branży prawnej i zachęcanie do rozwoju.

16.10.2019

Flozyny, lek dla chorych na SM i raka jelita grubego na listopadowej liście

Pacjent Finansowanie zdrowia Farmacja

Nowa grupa leków dla chorych na cukrzycę typu 2, tzw. flozyny - znajdą się na nowej liście leków refundowanych. Będą kosztowały do 60 złotych - mówi serwisowi Prawo.pl wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, bo będzie tu przewidziana 30-procentowa odpłatność.

16.10.2019

Nie będzie w Sejmie nagrań do filmu "Dobra zmiana"

Administracja publiczna

Marszałek Sejmu nie zgodził się na wydanie dokumentaliście Konradowi Szołajskiemu i jego ekipie kart prasowych uprawniających do wstępu na teren parlamentu, a Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że decyzja ta nie podlega zaskarżeniu do sądów administracyjnych.

15.10.2019

Prof. Waltoś wciąż w pogoni za przyzwoitym prawem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pogoń za przyzwoitym prawem to idea przyświecająca mi podczas całego życia zawodowego - stwierdził podczas spotkania na Uniwersytecie Gdańskim wybitny karnista prof. Stanisław Waltoś. I podkreślał, że zawsze miał pod tym względem duży niedosyt wobec prac legislacyjnych, także tych z własnym udziałem.

15.10.2019

Kontrole podatkowe coraz bardziej uciążliwe

Ordynacja

Mimo, że liczba postępowań kontrolnych systematycznie spada, stają się one jednak coraz bardzie uciążliwe dla podatników. Resortowi finansów zależy na wzroście skuteczności i efektywności poboru należności podatkowych i niepodatkowych. Celem jest również poprawa skuteczności zwalczania przestępstw.

15.10.2019

Włodarz wybrany do parlamentu traci mandat samorządowy

Wybory

Przepisy zakazują łączenia funkcji w samorządzie i w parlamencie. W przypadku wyboru na posła lub senatora mandat wójta, burmistrza czy prezydenta wygasa. Wśród nowo wybranych parlamentarzystów są także samorządowcy.

15.10.2019

Strategia dotycząca rozwoju pielęgniarstwa przyjęta przez rząd

Zawody medyczne

Zwiększenie liczby studentów oraz zwiększenie kompetencji opiekunów medycznych, którzy mają być zawodem pomocniczym dla pielęgniarek – to najważniejsze zmiany zapisane w wieloletniej polityce na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Dokument zakłada, że wskaźnik liczby pielęgniarek na poziomie średniego OECD osiągniemy… w ciągu 15 lat.

15.10.2019

Nowe zasady dotyczące wystawiania dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej i papierowej

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Elektroniczna postać dokumentacji medycznej ma być podstawowa. Jeśli pacjent przyjdzie z wynikami badań w postaci papierowej, to będzie można w e-dokumentacji odnotować udostępnione informacje, a później dokumenty oddać pacjentowi lub zniszczyć. Cel jest jeden: chodzi, by stopniowo eliminować z obiegu dokumentację w postaci papierowej.

15.10.2019

Podatek węglowodorowy od łupków nie będzie pobierany

Rachunkowość Finanse

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o podatku węglowodorowym. Z uzasadnienia wynika, że niespełnione zostały założenia, że będzie on zapewniał budżetowi państwa odpowiedni udział w zyskach z wydobycia gazu łupkowego. Zmiany dotkną też przepisów o podatku dochodowym. Chodzi o sprawozdania finansowe.

15.10.2019

Gowin: konieczne dodatkowe nakłady na naukę

Wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich będzie przyspieszenie tego, co w zdecydowanie niedostatecznym stopniu udało się mnie samemu i nam wszystkim osiągnąć w ostatnich czterech latach: chodzi o przyspieszenie tempa wzrostu nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe - mówił Jarosław Gowin.

15.10.2019

Zainaugurowano działanie Fundacji "Women in Law"

Wymiar sprawiedliwości

Fundacja ma wspierać studentki prawa i prawniczki w ich działaniach, pomagać im w rozwoju i integrować środowisko prawnicze poprzez wymianę wiedzy i dobrych praktyk. W jej planach jest konkurs "Prawo z technologią w tle" i m.in. objęcie opieką mentoringową kobiet w branży prawniczej.

15.10.2019

Uważaj na oszustwa „na ZUS”

Ubezpieczenia społeczne

Oszuści podszywający się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie podjęli aktywność w internecie. Zakład apeluje o ostrożność przy otwieraniu i odpowiadaniu na maile, które wydają się być korespondencją z ZUS.

15.10.2019

Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu nowej kadencji najpóźniej 12 listopada

Administracja publiczna

Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu zwołuje prezydent na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów, czyli od 13 października. Dokładna data inauguracyjnych posiedzeń jeszcze nie jest znana, ale muszą się one odbyć najpóźniej 12 listopada. Tymczasem 15 października kontynuowane będzie przerwane przed wyborami ostatnie posiedzenie Sejmu VIII kadencji.

15.10.2019

Gorzowscy sędziowie nie chcą pracować z Dudziczem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego domaga się dymisji prezesa Sądu Okręgowego i członka krajowej Rady Sądownictwa Jarosława Dudzicza, podejrzewanego o antysemickie wpisy w internecie. Zdaniem jego uczestników, osoba podejrzana o tak drastyczne złamanie zasad etyki sędziowskiej nie może pełnić funkcji w wymiarze sprawiedliwości.

15.10.2019

Protest włoski w szkołach ruszy 22 października

Zarządzanie oświatą

Jednak nie 15 października, jak zapowiadał jeszcze na początku miesiąca Związek Nauczycielstwa Polskiego, a 22 października rozpocznie się strajk włoski w szkołach. ZNP zaczyna już akcję informacyjną o celach, istocie, a przede wszystkim technice wykonywania protestu włoskiego.

15.10.2019

OPZZ popiera wprowadzenie do kodeksu karnego przepisu o pracy przymusowej

Prawo pracy

Z doświadczenia OPZZ wynika, że termin „praca przymusowa” jest niejednoznaczny dla organów wymiaru sprawiedliwości. Sami prokuratorzy koordynujący sprawy dotyczące handlu ludźmi często przyznają, że nigdy nie przeszli szkolenia z tego zakresu. Dodatkowo mamy zbyt ubogie orzecznictwo pomagające sędziom w pracy - wskazuje Norbert Kusiak z OPZZ.

15.10.2019

Niższy PIT - październikowe wynagrodzenia problemem firm

PIT Rachunkowość

Wprowadzenie od października niższej stawki PIT powoduje istotne problemy z obliczeniem wysokości wynagrodzenia za ten miesiąc. Firmy nie wiedzą, jaką stawkę zastosować – 17 czy 17,75 proc. Wątpliwości dotyczą też rozliczenia premii oraz sytuacji, gdy np. w listopadzie pracownik wpadnie w 32-proc. próg podatkowy.

15.10.2019