Sędziowskie forum przeciwko dyscyplinarkom za udział w protestach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych i jego zastępcy wszczynali wobec sędziów angażujących się w obronę niezależności sądów postępowania by zebrać informacje mające służyć znalezieniu jakichkolwiek uchybień w ich zachowaniu, mogących posłużyć za podstawę do postawienia zarzutów - ocenia Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów.

21.01.2019

We wtorek rząd przyjmie projekt o emeryturach dla matek czwórki dzieci

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Rada Ministrów zaplanowała na wtorek przyjęcie projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, które zwane jest emeryturą dla matek lub programem mama 4 plus. Chodzi o wyrównanie do najniższej emerytury dla kobiet, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci, a nie wypracowały wymaganego stażu pracy.

21.01.2019

Energetyka całkiem rozproszona

Środowisko

Niespójne prawo powoduje, że nie wiadomo kto i jak miałby realizować zadania związane z bezpieczeństwem energetycznym obywateli na poziomie lokalnym. A do tego obowiązujące obecnie w Polsce przepisy zawierają 173 definicje dotyczące energetyki.

21.01.2019

Eksperci z PAN sugerują zmiany w prawie wykroczeń

Prawo karne

Ograniczyć liczbę czynów zagrożonych karą aresztu, ale nie wprowadzać kategorii znikomej szkodliwości społecznej czynu jako negatywnej przesłanki odpowiedzialności za wykroczenie - takie m.in. postulaty zgłosili uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

21.01.2019

Ochraniająca gdański finał WOŚP agencja straci koncesję

Prawo gospodarcze

Agencja Ochrony "Tajfun" nie prowadziła dokumentacji wymaganej przepisami ustawy o ochronie osób i mienia, m.in. w zakresie wykazu pracowników ochrony, rejestru zawartych umów oraz ksiąg ich realizacji. Nie wystawiała też legitymacji zatrudnionym pracownikom ochrony. Dlatego straci koncesję.

21.01.2019

RPO: Więzienia to nie miejsca dla osób chorych psychicznie

Wymiar sprawiedliwości

Sądy penitencjarne powinny w przypadku skazanych, u których ujawni się choroba psychiczna, orzekać przerwę w odbywaniu kary i kierować na leczenie do szpitala psychiatrycznego. Uniemożliwia to jednak luka prawna, nie ma wskazanych placówek, do których takie osoby mogłyby trafić - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich

21.01.2019

RPO: prawa dzieci z zaburzeniami psychicznymi nadal łamane

Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do ministra sprawiedliwości o uregulowania prawne warunków transportowania nieletnich, skierowanych przez sąd do szpitali psychiatrycznych. Alarmuje, że przewożone są często bez obecności bliskich, co jest dla nich dodatkową traumą.

21.01.2019

Exit tax zapłacą również osoby fizyczne

CIT PIT

Exit tax, czyli podatek od osób przenoszących za granicę swoje przedsiębiorstwa i prywatny majątek, zaczął obowiązywać od stycznia 2019 r. Niewątpliwie jego wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa było krokiem nieuniknionym.

21.01.2019

Od września będą działać centra kształcenia zawodowego

MEN chce, by pracodawcy bardziej angażowali się w proces uczenia - przedsiębiorcy którzy kształcą młodocianych pracowników w zawodach, w których występuje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, otrzymają wyższe dofinansowanie kosztów tego kształcenia. We wrześniu powstaną centra kształcenia zawodowego.

21.01.2019

NIK: Nie jesteśmy dostatecznie chronieni, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych

Administracja publiczna

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli w Polsce nie funkcjonuje skuteczny system ochrony ludności, nie ma właściwych struktur i procedur oraz kompleksowego prawa. NIK sugeruje rządowi przejrzenie obowiązujących przepisów, a szczególnie szybkie dokończenie prac nad kompleksową ustawą o bezpieczeństwie.

21.01.2019

Dzięki nowej linii orzeczniczej bliscy ofiar błędów medycznych mogą liczyć na odszkodowania

Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Rodziny osób, które zostały sparaliżowane lub są niepełnosprawne w wyniku błędu medycznego, nie mogły dotychczas liczyć na finansową rekompensatę. Na korzystne dla nich wyroki sądów pozwala niedawna uchwała Sądu Najwyższego, a jednej z takich konkretnych spraw dotyczy skierowana właśnie przez prokuratora generalnego do SN skarga nadzwyczajna.

21.01.2019

Księgi bankowe nie będą podstawą wydania nakazu zapłaty

Prawo cywilne Finanse

Z kodeksu postępowania cywilnego zniknie przepis pozwalający wydać nakaz zapłaty na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych. Sprawy będące w toku zostaną umorzone. Część sądów stosowało go, mimo że od ponad pięciu lat prawo bankowe nie uznaje ksiąg jako dowodu w postępowaniu cywilnym.

21.01.2019

Komornik teraz pod specjalnym nadzorem

Wymiar sprawiedliwości

Od początku roku prezesi sądów rejonowych mają sprawdzać nie tylko szybkość i sprawność komorników ale też ... m.in. ich kulturę pracy. Jeśli do tego się nie przyłożą mogą stracić stanowisko. Celem jest zapobieganie nieprawidłowościom przy komorniczych egzekucjach. Według komorników przepisy są zbyt restrykcyjne i mogą skutecznie zniechęcać kandydatów do tego zawodu.

21.01.2019

Nowe przepisy podatkowe już do poprawki

CIT PIT VAT

Początek stycznia przyniósł istotne zmiany w prawie podatkowym - m.in. w rozliczeniach międzynarodowych, podatku u źródła, czy kosztach uzyskania przychodów. Pojawiły się też nowe obowiązki dotyczące raportowania schematów podatkowych. Zdaniem ekspertów, wprowadzone przepisy są niedopracowane, mają błędy i powinny zostać jak najszybciej poprawione.

21.01.2019