Karta Dużej Rodziny da zniżkę w opłatach za śmieci

Samorząd terytorialny

Na posiedzeniu zaplanowanym na 9-11 września 2015 r. Sejm zajmie się nowelizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny, która przewiduje zwolnienia w całości lub części z opłat za gospodarowanie odpadami...

07.09.2015

Dostęp do rehabilitacji w Polsce wciąż ograniczony

Zbyt późne rozpoczęcie rehabilitacji może sprawić, że będzie ona nieskuteczna. Polscy pacjenci muszą jednak czekać na nią nawet 7-8 miesięcy, mimo że mają skierowania od lekarza ortopedy.

07.09.2015

Rzecznik krytycznie o polskiej służbie zdrowia

Pacjenci mają ograniczony dostęp do stomatologów, zbyt długo czeka się na operacje dzieci z wadą rozszczepienia jamy ustnej, a opieka psychiatryczna jest chronicznie niedofinansowana. Sprawozdanie...

07.09.2015

Opłata legalizacyjna bez tajemnic

Budownictwo

Nałożenie przez organ nadzoru budowlanego opłaty legalizacyjnej prowadzi do powstania skonkretyzowanej niepodatkowej należności Skarbu Państwa mającej charakter dobrowolnie uiszczanego świadczenia...

07.09.2015

Zapijanie stresu jest dla pracownika zgubne w skutkach

Pracownica, która z obawy przed wynikami badań na nowotwór wypije lampkę wina i przyjdzie po niej do pracy, musi się liczyć z negatywnymi konsekwencjami. Taki wniosek płynie z wyroku SN z 9 lipca...

07.09.2015

Rząd w poniedziałek zajmie się programem budowy dróg

Budownictwo

Rząd zajmie się w poniedziałek projektem uchwały ws. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Celem programu, wartego 107 mld zł, jest dokończenie sieci dróg w Polsce. Powstanie 3,9 tys. km...

06.09.2015

Ustawa o petycjach już obowiązuje

Każdy będzie mógł złożyć w urzędzie petycję, także w formie elektronicznej, a ten w ciągu trzech miesięcy powinien ją rozpatrzyć - przewiduje ustawa o petycjach, która w niedzielę wchodzi w życie.

06.09.2015

MS tworzy radę pomocy i edukacji prawnej

Minister sprawiedliwości zdecydował o powołaniu Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej. Organizacje pozarządowe mogą już zgłaszać swoich kandydatów do niej.

06.09.2015