Postępowanie przetargowe dotyczy odcinka Sulechów - Zielona Góra Północ o długości ponad 13 km.

Oferta konsorcjum Strabaga Infrastruktura Południe Sp z.o.o. opiewa na kwotę 298,97 mln zł. Drugie miejsce w rankingu ofert zajmuje oferta konsorcjum Budimexu, Ferrovial Agroman o wartości 299,97 mln zł. Budżet zamawiającego wynosi natomiast 408,41 mln zł.

Najdrożej swoje usługi wyceniło konsorcjum Mota Engil tj. ponad 363 mln zł.

O wyborze oferty najkorzystniejszej zdecyduje: cena (90 proc.), gwarancja (5 proc.) oraz termin realizacji (5 proc.). Ponadto, wszyscy potencjalni wykonawcy zadeklarowali 22-miesięczny czas realizacji oraz 10-letni okres gwarancji.

Źródło: www.gddkia.gov.pl