17 listopada 2014 r. odbędzie się 40. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane między innymi stanowiska w sprawie oceny leków stosowanych w hemofilii, zakrzepicy i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.

Stanowiska Rady będą dotyczyły leków: Benefix (Rekombinowany czynnik krzepnięcia, nonacog alfa), stosowanego w ramach programu lekowego „Zapobieganie krwawieniom u pacjentów z hemofilią A i B (ICD-10 D 66, D 67)", Pradaxa (dabigatran etexilate), stosowanego w leczeniu zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz prewencji nawrotów zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych, Spiriva Respimat (tiotropium bromide), stosowanego w leczeniu podtrzymującym, rozszerzającym oskrzela w celu złagodzenia objawów u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Rada wyda także opinię w sprawie leków: Humira (adalimumab), stosowanego w ramach programu lekowego: „Leczenie adalimumabem młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) o przebiegu agresywnym (ICD-10 M 08)", Octagam (Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum), stosowanego w ramach programu lekowego „Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (ICD-10: G62.8, G63.1, G70, G04.8, G73.1, G73.2, G72.4, G61.0, G36.0, M33.0, M33.1, M33.2", IgVena (Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum), stosowanego w ramach programu lekowego „Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (ICD-10: G62.8, G63.1, G70, G04.8, G73.1, G73.2, G72.4, G61.0, G36.0, M33.0, M33.1, M33.2) oraz Palexia Retard (tapentadolum) stosowanego w przypadku nowotworów złośliwych.

Opinie Rady będą także dotyczyły leków: Betmiga (mirabegron), stosowanego w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego u dorosłych chorych, uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi oraz Trajenta (linagliptin), stosowanego w leczeniu dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 w skojarzeniu z metforminą (terapia dwulekowa), kiedy stosowanie wyłącznie metforminy w połączeniu z dietą i ćwiczeniami fizycznymi nie wystarcza do uzyskania odpowiedniej kontroli glikemii, lub w skojarzeniu z metforminą i pochodną sulfonylomocznika (terapia trzylekowa), kiedy stosowanie terapii dwulekowej z zastosowaniem tych leków w połączeniu z dietą i ćwiczeniami nie wystarcza do uzyskania odpowiedniej kontroli glikemii.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.aotm.gov.pl, stan z dnia 17 listopada 2014 r.