Portal zawiera cztery działy. Pierwszy z nich omawia zagadnienia dotyczące leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej wynikającego z dyrektywy transgranicznej.

Czytaj: 15 listopada 2014 wchodzi w życie ustawa transgraniczna >>>

Drugi dział został przygotowany z myślą o osobach ubezpieczonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i planujących skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych w Polsce. Osoby mieszkające lub czasowo przebywające w Polsce i korzystające tutaj ze świadczeń zdrowotnych mogą je uzyskać w dwóch odrębnych systemach prawnych – w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo w ramach opieki zdrowotnej udzielonej zgodnie z postanowieniami dyrektywy transgranicznej.

Czytaj także: Podmioty będą podawały informacje dotyczące świadczeń na stronach internetowych >>>

Każdy z tych systemów rządzi się odmiennymi prawami i nakłada różne obowiązki na osoby z nich korzystające. Wybór systemu pozostaje w gestii pacjenta. W pierwszym przypadku pacjent ma możliwość skorzystania tylko ze świadczeń medycznych niezbędnych w sytuacji, gdy pacjent przebywa czasowo w Polsce, a nie przyjechał w celu uzyskania leczenia. W drugim przypadku dostępne są wszelkie świadczenia zdrowotnej bez względu na to, czy pacjent w tym celu przyjechał do Polski, czy też konieczność udzielenia tych świadczeń pojawiła się podczas pobytu w Polsce.
Informacje zawarte w tej zakładce omawiają obowiązki podmiotów leczniczych, rodzaje działalności leczniczej w Polsce, przedstawiają normy i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa leczenia, prawa pacjenta oraz prawo dochodzenia roszczeń w Polsce.

Portal Krajowego Punktu Kontaktowego zawiera także informacje dotyczące obowiązków placówek medycznych i aptek, między innymi na temat wystawiania rachunków.

Na stronie znajduje się także wykaz potrzebnych aktów prawnych.

Adres portalu to www.kpk.nfz.gov.pl