Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępniło do konsultacji nową wersję reguł biznesowych i walidacyjnych dla kolejnych typów elektronicznych dokumentów medycznych. Zaprezentowano także wizualizację, czyli graficzną prezentację elektronicznego dokumentu medycznego zgodnego z tymi regułami.

Udostępniony w wersji 0.9.10 dokument, zwany Regułami, zawiera polską implementację standardu HL7 CDA na potrzeby elektronicznych dokumentów medycznych przetwarzanych na Platformie P1:

1. recepta,

2. skierowanie,

3. zlecenie na zaopatrzenie

z uwzględnieniem wielu uwag zebranych w wyniku poprzednich publikacji.

Dodatkowo w wersji tej zdefiniowano reguły tworzenia kolejnych typów dokumentów medycznych, które podlegają wymianie między usługodawcami i pacjentami, a których Platforma P1 nie przetwarza, takich jak:

4. karta informacyjna leczenia szpitalnego

5. konsultacja lekarska / karta porady ambulatoryjnej

6. sprawozdanie z badania laboratoryjnego

7. opis wyniku badania diagnostycznego

Dokument określa między innymi reguły tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, definicje struktur dokumentów medycznych, wymagalność danych oraz słowniki lub ich podzbiory, których należy użyć do klasyfikacji informacji umieszczanej w dokumentach medycznych.

Polskojęzyczna wersja dokumentu dostępna jest przez odnośnik:

Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA wersja 0.9.10 do uzgodnień. - www.csioz.gov.pl/HL7POL/pl-cda-html-pl-PL

Wersja angielskojęzyczna, skierowana przede wszystkim do zagranicznych ekspertów zainteresowanych polską implementacją standardu HL7 CDA, pozbawiona jest zakładki „Wizualizacja”. Dostępna jest przez odnośnik:

Polish National Implementation of HL7 CDA 0.9.10 draft. - www.csioz.gov.pl/HL7ENG/pl-cda-html-en-US

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.csioz.gov.pl

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.csioz.gov.pl, stan z dnia 17 listopada 2014 r.