Od dziś młodzi z całej Polski mogą skorzystać ze "Wsparcia w starcie". Program nisko opocentowanych pożyczek przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

- „Wsparcie w starcie” to konkretna pomoc dla młodych planujących wejście na rynek pracy. Wśród absolwentów i studentów nie brakuje osób przedsiębiorczych, które mają pomysły na biznes. Cieszę się, że pomagamy im realizować te plany – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

- osoby bezrobotne bez względu na wiek, zarejestrowane w urzędzie pracy,

- absolwenci wyższych uczelni prywatnych lub państwowych w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,

- absolwenci szkół średnich w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,

- studenci ostatniego roku studiów.

Na jakie wsparcie mogą liczyć młodzi? Pożyczka do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia na start biznesu (obecnie 74.800 zł) oraz dodatkowo do 22 tys. zł na utworzenie miejsca pracy. Okres spłaty będzie wynosił nawet 7 lat, z możliwością karencji w spłacie do roku. Pożyczki są nisko oprocentowane - na poziomie 1 stopy redyskonta weksli.

Jak otrzymać pożyczkę? Warunkiem jest m.in. złożenie wniosku wraz z uproszczonym biznes planem przedsięwzięcia, na realizację którego przeznaczona będzie pożyczka.

Od 17 listopada br. studenci, absolwenci i bezrobotni w całej Polsce mogą skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z kolejnymi instytucjami pożyczkowymi, które zajmą się obsługą wniosków i doradztwem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy na program 500 mln zł do 2021 r.

Więcej: www.mpips.gov.pl/wsparciewstarcie

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 17 listopada 2014 r.