W Warszawie będzie ulica adw. Mikke

Prawnicy

Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady Miasta Warszawy pozytywnie rozpatrzyła we wtorek wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej, by nazwać ulicę znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Rejonowego...

21.10.2015

Za tydzień wyrok TK w sprawie kwoty wolnej od podatku

Wyrok w sprawie zgodności z konstytucją ustalenia kwoty wolnej od podatku w wysokości 3089 zł zostanie ogłoszony w przyszłą środę - zdecydował Trybunał Konstytucyjny, który we wtorek zajmował się...

21.10.2015

Przesłanki zmiany umowy o zamówienie w teorii i praktyce

Zamówienia publiczne

P.z.p. rygorystycznie reguluje zasady wprowadzania zmian do treści umów. To ograniczenie wynika z charakteru uprzednio prowadzonego postępowania, którego zasadniczym celem jest wybór wykonawcy, który...

21.10.2015

Adwokaci udzielą pomocy prawnej cudzoziemcom

Szef Urzędu do Spraw Uchodźców zaprasza adwokatów do dobrowolnego udziału w nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców. Okręgowe rady adwokackie mają do 30 listopada br. przekazać listy adwokatów...

20.10.2015

Opole: po raz. 33 wręczono nagrody im. Karola Miarki

Władze woj. śląskiego i opolskiego po raz 33. wręczyły we wtorek przyznawane za wybitny dorobek, wzbogacający wartości kultury regionu i kraju nagrody im. Karola Miarki. Wśród pięciorga laureatów...

20.10.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski