Komisja Zdrowia akceptuje zmiany w budżecie NFZ
\\

Członkowie Komisji Zdrowia pozytywnie zaopiniowali rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012 i rok 2013, w zakresie działania Komisji, po jego rozpatrzeniu w dniu 25 października br.

7 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, w którym uczestniczyli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Cezary Rzemek oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia – Agnieszka Pachciarz. Komisja wydała pozytywną opinię ws. rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 755) w zakresie działania Komisji (po jego rozpatrzeniu w dniu 25 października br.). Upoważniono poseł Krystynę Skowrońską (Platforma Obywatelska) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok. Projekt dotyczy: zmniejszenia o 20.834 tys. zł składki należnej brutto równej przypisowi składki od ZUS, zmniejszenia o 41 tys. zł kosztów poborui ewidencjonowania składek przez ZUS, zwiększenia o 86.178 tys. zł pozostałych przychodów, zwiększenia o 93.154 tys. zł pozostałych kosztów, zwiększenia o 99.732 tys. zł przychodów finansowych, zwiększenia o 71.963 tys. zł kosztów finansowych.

Komisja pozytywnie zaaprobowała również projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok, będącej konsekwencją wejścia w życie od 1 stycznia 2013 r. ustawy z 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym utrzymania wysokości kosztów osobowych związanych z nowymi zadaniami Funduszu wynikającymi z przyjętych rozwiązań w zakresie elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców na poziomie określonym w projekcie ustawy, tj. w wysokości 7.514 tys. zł.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 9 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 9 listopada 2012 r.